Find oversætter

De 2 copydan-forbehold

Her finder du to skriftlige Copydanforbehold: ét til din forlagskontrakt, og ét som du skal fremsende til din kontaktperson på den TV/radio-station, som du eller din tekst skal optræde på.

Copydan-forbeholdene skal bruges, til at dokumentere din TV/radio-optræden og er fra 1. januar 2017 obligatorisk for at få tildelt midler som rettighedshaver. Vi har udarbejdet to Copydan-forbehold: ét der skal indskrives i din kontrakt med forlaget og ét du skal sende til den tv- eller radioproducent, der kontakter dig i forbindelse med din radiooptræden.

Copydan-forbeholdene afkræver ikke penge el. lign. af hverken forlag eller TV/radio-producent, til gengæld er de af afgørende betydning i Dansk Forfatterforenings videre behandling af din sag.
Det er muligt at eftersende Copydan-forbeholdet til den journalist, du har truffet aftalen med ved optræden i radio eller TV. Det er dog vigtigt, at du sørger for at få en bekræftelse, som du kan videresende til os.

Du kan kopiere forbeholdene herfra:

Forbehold til indskrivelse i forlagskontrakter

Fremover skal du huske at sikre dig, at dine forlagsaftaler indeholder et Copydan-forbehold, der skal se sådan her ud:

”Uanset parternes overdragelse af rettigheder ved denne aftale bevarer parterne hver især deres rettigheder i henhold til ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicenser eller andre lovbestemte vederlagsordninger, samt tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser. Dette gælder hvad enten ordningerne eksisterer i dag eller etableres i fremtiden, og uanset om der er tale om en dansk, udenlandsk eller international aftale.”

Forbehold til tv-/radioproducent (udfyld parenteserne)

Denne tekst skal du fremsende til din kontakt på det TV/Radio-program, du skal optræde på, og modtage en bekræftelse på.

Jeg optræder d.d. (dato for optræden) vedrørende mit forfatterskab til (værk-titel)i indslaget (titel på tv/radio-program), der skal udsendes (radio/tv) forventeligt med udsendelse på (tv/radio-kanal) d. (udsendelsesdato). Uanset om jeg modtager honorar for min tilstedeværelse eller ej, og uanset om min optræden indbefatter materiale beskyttet af ophavsret eller ej, sker min optræden og den samtidige og/eller efterfølgende anvendelse af denne under forudsætning af, at mine eventuelle ophavsrettigheder er forbeholdt som følger:

Jeg bevarer mine rettigheder i henhold til ophavsretslovens §§ 13, 16, 17 stk. 4, 30, 30a, 35, 39 og 50 stk. 2, samt tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser. Tilsvarende bevarer jeg mine rettigheder i aftaler, der indgås af og/eller administreres af Filmex, Koda, Gramex, Copydan eller andre danske eller udenlandske organisationer, der administrerer individuelle og kollektive rettigheder, eller aftaler om eksempelvis offentlig visninger udenfor private hjem samt tilrådighedsstillelse on demand via tredjemand. Dette gælder hvad enten ordningerne eksisterer i dag eller etableres i fremtiden, og uanset om der er tale om en dansk, udenlandsk eller international aftale.

Hvis du ikke kan nå at fremsende copydan-forbeholdet pr. mail, kan du evt. printe det og tage det med fysisk, så din kontaktperson på radio/TV-kanalen kan underskrive det på stedet. Du finder en printvenlig udgave her. Copydan-forbeholdet kan også sagtens indhentes bagudrettet. Dvs. har du ikke nået at sende en mail eller tage det med fysisk inden din radio/TV-optræden, kan du efterfølgende sende det til din kontaktperson på kanalen, der så kan bekræfte, at du har optrådt.

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte