Find oversætter

Frister, afgørelser og procedurer

Her finder du oplysninger om, hvad der sker, efter du har indberettet din radio/tv-optræden.

Når du har optrådt på radio eller TV og efterfølgende har indsendt et udfyldt skema samt copydanforbehold til DFF, vil din sag blive behandlet, og der vil blive truffet afgørelse om, du har penge til gode eller ej. Oplæsninger, der er reguleret via Radiokassen, sker dog som udgangspunkt automatisk.

Indsendelse og frister

Breve med tilsagn og afslag vil blive sendt ud året efter din TV-/radio-optræden, hvis du har indberettet senest 15. marts året efter din optræden. Dvs. at indberetninger vedrørende optrædener i 2017, skal indsendes senest 15. marts 2018, og tilsagn eller afslag vil blive givet medio 2018 sammen med eventuelle udbetalinger.

Indberetninger, der modtages senere end 15. marts året efter din optræden, kan først behandles 3 år efter udsendelsesåret. Jævnfør direktivet er der hensat 10% af totalen til imødegåelse af senere krav (dog indenfor den 3-årige periode).  Efter den 3-årige periode bortfalder muligheden for at indberette. Det vil sige, at hvis du har optrådt i 2016, skal du senest indberette inden udgangen af 2019.

Fordeling af beløb

Beløb fordeles ud fra følgende princip: basistakst + minuttal x minuttakst

Vær opmærksom på, at oversætter og udenlandsk forfatter deler basistakst, og det samme gælder i tilfælde ved flere forfattere på samme værk eller flere arvinger.

Der er et loft på 120 minutter ved oplæsning fra samme bogværk, da Copydan AV-midlerne ikke er en kompensationsordning for mediers brug af hele værker. Hvis hele dit værk læses op, så skal der (også) laves en sparat aftale ml. radio/TV-kanalen og dig.

Basistaksten er et vederlag for tilrådighedsstillelse, det vil sige, at det bl.a. fungerer som kompensation for eventuelle genudsendelser.

Hvis du får tildelt et beløb, sender vi dig et brev med en årsopgørelse over hvilke(n) radio/TV-optræden(er), der afregnes for. Dette indberettes til SKAT.

Er du i tvivl, eller ønsker du at klage

Er du i tvivl om behandlingen af din radio/TV-indberetning, eventuelt tilsagn eller afslag eller andet, kan du altid rette henvendelse til Dansk Forfatterforenings sekretariat.

Ønsker du at klage over afgørelsen om udbetaling efter din anmeldelse af din eller din teksts radio/tv-optræden, så kan du klage til Dansk Forfatterforenings hovedbestyrelse. Klagen kan indsendes pr. brevpost til Dansk Forfatterforenings sekretariat, mrk. ”Klage Radio/TV” eller pr. e-mail til df@danskforfatterforening.dk.

Klagen skal angive dit navn og hvilken optræden, klagen vedrører.
Derefter vil Dansk Forfatterforenings hovedbestyrelse inden for 3 måneder behandle klagen.

Dansk Forfatterforening forsøger at finde rettighedshavere i 3 år, hvorefter midlerne overgår til kollektiv forvaltning.

 

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte