Find oversætter

Den litterære institution, under stadig skælven…..

På Hald Hovedgård afholdes hvert år et tredages seminar eller møde, der sætter fokus på litteraturens aktuelle tilstand: er der kulturpolitiske tiltag, der skal drøftes? Er der interessante måder at skrive på, der skal endevendes? Er der nye formidlingsformer, der skal præsenteres? Alt sammen inden for det, der kaldes Den Litterære Institution – en forening der siden 1983 har stået for arrangementet.

2. maj 2018

DLI blev skabt af forfatteren Peter Seeberg og Biblioteksforeningens daværende direktør Flemming Ettrup, og ideen var og er fortsat at skabe et forum for litteraturens folk, forfattere, forlæggere, boghandlere, bibliotekarer, kritikere, forskere, undervisere og andre, der beskæftiger sig med litteraturen og dens vilkår. Litteratur skal forstås bredest muligt som både skøn-, fag- og tidsskriftlitteratur og ideen er gennem oplæg, foredrag og diskussioner at fremlægge de problemstillinger, der både nationalt og internationalt opleves som særlig betydningsfulde eller interessante for produktion og formidling af litteraturen.

Det skal bemærkes, at Seeberg i sin tid tilføjede uss, ”under stadig skælven”  til navnet, som således rettelig er ”Den Litterære Institution, uss”. Og det er jo ikke mindst denne skælven, der er værd at indkredse og diskutere.

I år er der ”arbejdsmøde” (Seebergs betegnelse) i weekenden d. 14. – 16.september 2018, hvor temaet er:

Nye formater – i litteraturen, litteraturforskningen og litteraturformidlingen

Programmet er næsten færdigt, og vi kan afsløre, at der er tilsagn om performance/oplæg fra bl.a. Morten Søndergaard/Jacob Schweppenhäuser, Pia Juul, Caspar Eric, Simon Pasternak, Sune Auken og Tine Roesen.

Traditionen tro er der søndag formiddag en verdslig prædiken om bogen,  i år af den islandske forfatter Gerður Kristný, hvis meget roste roman Hestvik udkom på Forlaget Vandkunsten tidligere i år. Vi skal også på markvandring med centerleder Peter Q. Rannes, og vi skal spise kogekone Gitte Rannes’ lækre mad.

Foreningen DLIuss har god støtte fra Det kongelige Bibliotek, Dansk Forfatterforening, Gyldendal, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Kunststyrelsen, ligesom møderne har fast deltagelse fra Det danske Akademi, Aalborg Universitet, Danske skønlitterære forfattere, Informationsvidenskabeligt Akademi, Forfatterskolen og Litterære Selskaber i Danmark (LiSe).

Prisen er 2.500 kr.  – når programmet er helt på plads lægger vi det ud på DFFs hjemmeside.
I kan også følge os på Facebook.

Spørgsmål til årsmødet kan til enhver tid rettes til:

Knud Michelsen: knud@michelsen.mail.dk

Johan Rosdahl: johanrosdahl14@gmail.com

Lotte Thrane: lotthran@hum.ku.dk

 

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte