Find oversætter

Har du optrådt i radio/TV? Ny kontakt!

Dansk Forfatterforening og DsF har truffet aftale om, at Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS) overtager administrationen af den individuelle fordeling af midler vedr. optræden i TV og radio. Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at indsende skemaer, og du fremover skal kontakte FFS i forhold til optrædener i 2018 og senere år.

12. juni 2018

Har du optrådt i 2018 eller senere?

Så skal du IKKE indsende et indberetningsskema eller tage Copydan-forbehold for dine fremtidige optrædener.
FFS har siden 1. januar 2018 monitoreret TV-optrædener via direkte overvågning og statistik. Optrædener via DR’s radiokanaler og Radio24syv vil ligeledes blive registreret. FFS står for alt vedr. udbetaling mv.

Hvis du har indsendt et indberetningsskema, som Dansk Forfatterforening har modtaget i perioden 1. januar 2018 til 10. juni 2018, har vi overdraget sagen til FFS, og du behøver ikke foretage dig yderligere. Fra og med den 11. juni 2018 modtager hverken Dansk forfatterforenings eller FFS  skemaer for optræden i 2018 og frem.

Læs mere: http://danskforfatterforening.dk/radio-tv/

Har du optrådt i 2015, 2016 eller 2017?

Så kan du stadig nå at indsende et skema til Dansk Forfatterforening mhp. at få evt. del i restpuljen til imødegåelse af senere krav. Vi skal dog have skemaet senest 3 år efter det år, din optræden var.

Læs mere om frister, og hvad du konkret skal gøre her: http://danskforfatterforening.dk/radio-tv/

 

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte