Find oversætter

Copydan

Kan jeg få midler fra COPYDAN?

Hvis du har publiceret dine egne tekster eller noder på tryk eller på hjemmesider, kan du tilmelde dig COPYDAN Tekst & Node. Så sender Copydan betaling, når de, der kopierer (uddannelsesinstitutioner fx), igennem indberetninger af stikprøver, oplyser om kopiering af dine tekster eller noder. Copydan gør selv en indsats for at finde frem til dig, hvis du har penge til gode, men er dette ikke lykkedes, vil pengene blive udbetalt ved din tilmelding.

Hvem er COPYDAN?

COPYDAN består af flere foreninger, der hver på deres område (undervisning, erhverv, billeder, audiovisuelle medier, kabel-TV, bånd) indgår aftaler på aftalelicensbasis med brugere og institutioner. Aftalerne, der udgør rammerne omkring brugernes sekundære udnyttelse af rettighedshavernes værker, udmønter sig i vederlag til selvsamme rettighedshavere (som omfatter såvel skabende og udøvende kunstnere, som udgivere og producenter).

Vederlag

Disse vederlag udbetales direkte til de rettighedshavere, hvis værker er blevet brugt.

Autorkontoen og COPYDAN

I Dansk Forfatterforening er det Autorkontoen, der hvert år sørger for at fordele de modtagne vederlag på baggrund af individuelle rettigheder i forbindelse optræden i TV og radio.

Restmidler uddeles via Autorkontoens legatmidler. Forfattere, oversættere, illustratorer og visse andre kategorier af ophavsmænd kan søge arbejds- og rejselegater, og projektstøtte.

Autorkontoen administreres af Dansk Forfatterforening på vegne af Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere. Hvert år skal Dansk Forfatterforening afrapportere fordelingen af midlerne til COPYDAN.

Læs mere om COPYDAN her

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte