Find oversætter

Det faglitterære årsmøde 2017

Nu indbydes der til Det faglitterære årsmøde 2017

Af De faglitterære - 2. februar 2017

Fredag 31. marts 2017 kl. 16
Strandgade 6, København

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning fra styrelsen
  4. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige opgaver
  5. Forelæggelse af regnskab
  6. Budget og kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af styrelse og revisor/ revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

 

Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før årsmødets afholdelse. Se i øvrigt vedtægter på foreningens hjemmeside under F-gruppen.

Dagsorden og det reviderede regnskab vil være fremlagt ved mødet fra kl. 15.

På valg er: Tre medlemmer til styrelsen, to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.

Styrelsen tager imod en time før årsmødets begyndelse. Kom og få en snak med os og hils på gode kolleger, gamle og nye.

Årsmødet rundes af med spisning.  Tilmelding til formanden på egholm@postmesteren.dk inden fredag den17. marts.

2004 - 2017 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte