Find oversætter

Styrelse

Den faglitterære styrelse (F-gruppen, som vi kalder os i den daglige jargon) arbejder aktivt for at fremme fagforfatteres interesser og vilkår. Det sker på forskellig vis både internt og eksternt i foreningen. Formanden for gruppen er bindeleddet til den øvrige del af foreningen, og har fokus på at tydeliggøre faglitteraturens samfundsmæssige, kulturelle og uddannelsesmæssige betydning. I den forbindelse også at tydeliggøre fagforfatternes vilkår som afgørende for, at fagbøgerne bliver produceret med høj grad af kvalitet.

Forfatterforeningens forskellige grupper samarbejder om at markere litteraturens betydning i offentligheden og i det politiske felt. Til at støtte sig i dette arbejde bistås de af et velfungerende sekretariat, som medlemmerne også nyder godt af.

Den faglitterære styrelse ser det som en central opgave at være i dialog med foreningens medlemmer og at drøfte et potentielt medlemsskab med interesserede forfattere. Alle er således velkomne til at tage kontakt.

Styrelsesmedlemmer

Ved årsmødet i 2017 blev følgende valgt, og de konstituerede sig således:

Frank Egholm Andersen (formand)

egholm@postmesteren.dk

frank-foto-1

Født 1950, opvokset i Fredensborg. Uddannet som lærer og cand.mag. i dansk og samfundsfag.  Arbejdet som bl.a. lærer, souschef og pædagogisk konsulent indenfor specialundervisning, som underviser på lærerhøjskole og universitet, som dansk lektor i Texas og i Minnesota, og som produktchef, kursuschef og direktør i it-virksomheder.

Har skrevet om litteratur, kultur og samfund, og sidst fagbøger om krimiens strukturer og udbredelse samt om danske forfattere som unge.

Jeg er formand for den faglitterære styrelse, fordi fagforfatterene for tiden er midt i nogle hårde kulturpolitiske storme omkring ophavsret, e-bogens biblioteksafgift,  rundsumsafregning, digitale rettigheder og muligheder, håndbøgernes stærkt faldende salg osv. Og vi har brug for at stå så mange og så stærkt sammen for at gøre vore krav og meninger gældende.

 

Birgit Knudsen (næstformand)

birgit.rita.knudsen@outlook.dk

birgit

Kom til verden en kold januardag 1945. Blev som ganske ung lærer. Har været pædagogisk konsulent, undervist på Danmarks Lærerhøjskole, været redaktør af Historie & Samtid samt med i diverse udvalg i Undervisningsministeriet. I min sparsomme fritid har jeg skrevet historiebøger til Folkeskolen.

Jeg er medlem af styrelsen, fordi jeg gerne vil arbejde for, at faglitterære forfattere får bedre vilkår, og at de kan mødes for at inspirere og diskutere med hinanden. Derfor brænder jeg især for kurser, seminarer og møder mellem faglitterære forfattere på alle niveauer. Jeg brænder også for, at den faglitterære gruppe er landsdækkende samt for, at vi til stadighed har overblik og orden i vores økonomi.

 

Kaare Øster (co-sekretær i styrelsen)

kaos@kaareoester.dk

kaare

Jeg er født på energiøen Samsø under isvinteren 1950, da sneen stod højt over husets tag og havisen gjorde øen landfast med Jylland. Uddannet folkeskolelærer, læst cand. pæd. i geografi og arbejdet som pædagogisk konsulent og projektleder på VIA Center for undervisningsmidler, Aarhus med bl.a. drift af den årlige Skolemessen, fagmesse for læremidler.

Mine erfaringer fra undervisningsverdenen er gennem mange år anvendt som fagforfatter, redaktør og konsulent især til udvikling af læremidler til grundskolens ældste klassetrin. Fortrinsvis udgivelser – såvel analoge som digitale – til naturfagene, og i de senere år med fokus på problematikker omkring bæredygtighed, fattige lande og globale mønstre. Her bruger jeg også mit indgående kendskab til scienceområdet gennem mit tidligere bestyrelsesarbejdet i Danish Science Factory, der i dag er overgået til Astra* – Danmarks nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark.

I foreningen skal vi være proaktive ifht. udvikling på det digitale område og en frugtbar kobling mellem analog og digital produktion. Vi skal arbejde strategisk for initiativer, der skaber interesse for at engagere sig i foreningen – uanset om man bor i hovedstadsområdet eller i provinsen.  Faglitteraturens rolle og anseelse skal styrkes – internt i foreningen og i samfundet.

Se mere på min medlemsprofil

 

Annemette Hejlsted

annemette@hejlsted.dk

annemette

Danske fagbøger er et stort kulturelt aktiv. Uanset om der er tale om lærebøger, håndarbejdsbøger, politiske biografier etc. mener jeg, at fagbøger affattet på dansk og med en ditto kulturel horisont er en kulturel drivkraft, der udvikler og formidler viden ud fra en dansk forforståelse og position i en globaliseret verden. Dansk faglitteratur er en forudsætning for at bevare og udvikle dansk fagsprog. Efter min mening er dansk faglitteratur uanset dens art ikke værdsat i overensstemmelse med den værdi, som den tilfører vores fælles kultur. Mit motiv for at være medlem af dansk forfatterforening er at bidrage til at synliggøre værdien af dansk faglitteratur.

Jeg er medlem af F-gruppen, fordi jeg ønsker at bidrage til gode rammer for den danske fagbog og synliggøre dansk faglitteratur.

Jeg er mag.art. og ph.d. i nordisk litteratur. Jeg skriver litteratur om litteratur og er forfatter til en lang række artikler og bøger om litteraturteori, litterære genrer, skønlitterære forfattere og værker. Jeg har igennem en længere årrække undervist og forsket i dansk og nordisk litteratur på flere danske universiteter. Derudover har jeg været adjunkt på Læreruddannelsen Blaagaard-KDAS og lektor i dansk litteratur på Islands Universitet.

Henrik Poulsen

henrik@henrikpoulsen.com

henrik

Cand.mag. i dansk og medievidenskab. Tidligere gymnasielærer, uddannelsesleder i DR samt redaktør og direktør i A-Pressen.

Jeg valgte i 2008 at leve af mine bøger, foredrag og konsulentarbejde inden for medier og læring. Jeg har udgivet over 40 titler til danskundervisningen i folkeskolens ældste klassetrin, de gymnasiale uddannelser og læreruddannelserne. Flere af titlerne er blevet præmieret.

Udover at sidde i F-Styrelsen er jeg medlem af Forfatterforeningens Digitale udvalg. Selvom jeg er en ældre herre (64 år), er jeg meget optaget af bogens og læremidlets fortsatte liv på digitale platforme. Vi skal fastholde kvaliteten, og vi skal sikre, at vi får ordentlige honorar- og royalty-aftaler med forlag og andre udgivere.

Mit synspunkt er at lærebogsforfatteren udfører en profession med betydelig indflydelse på bogens og materialets samlede udtryk.

 

Flemming Sørensen

post@fl-sorensen.dk

-Flemming-Sørensen-foto

Født 1956 i København. Flyttede til Århus i 1976 for at starte på Journalisthøjskolen. Jeg blev hængende i Smilets By i 30 år, før jeg flyttede til Viborg, hvor jeg bor i dag. Det er journalistikken, der er min indfaldsvinkel. Jeg har arbejdet som journalist, redaktør, informationschef – og i 13 år som underviser på Journalisthøjskolen. Siden 2001 har jeg drevet min egen konsulentvirksomhed.

Selv om jeg efterhånden har omkring 15 bøger bag mig, er det først for nylig, jeg er begyndt at definere mig selv som forfatter og har meldt mig ind i Dansk Forfatterforening. Men jeg er stadig først og fremmest journalist.

Min første bog fik jeg udgivet som 20-årig. Den handlede om arbejdsmiljøloven. Siden er det blevet til bøger som “Registersamfundet” fra 1984 om overvågning, en bog om de danske efterretningstjenester og “Kunsten at lave blade” fra 2000. Men også stort anlagte bøger som “Teaterliv”, der blev udgivet i anledning af Teater Svalegangens 50 års jubilæum i 2013, hvor jeg selv har stået for også at fotografere, designe og producere bogen. To romaner er det også blevet til – og en lille sjov bog om, hvordan man selv kan konstruere kryds-og-tværs-opgaver.

 

Anne Hedeager Krag

a.hedeager@gmail.com

anne

Mag.art. i forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet i 1988. Har i en årrække arbejdet med og publiceret tekstiler i danske samlinger fra vikingetid og tidlig middelalder. 2004-: Member of CIETA, Center for international tekstilforskning. Medlemsmøder hvert 2. år. http://www.cieta-textiles.org/ 2004- kontaktperson og medlem af Herlufsholm Menighedsråd: www.herlufsholmkirke.dk. 2007- sekretær i Den Danske Nationalkomité for Byzantinske Studier, Københavns Universitet: www.byzans.dk. 2007- Bestyrelsesmedlem i Dansk-Russisk Forening-Sjælland, suppleant til landsledelsen. www.dkrus.dk. 2007-Medlem af Støtteforeningen for Køng Museum, leder af udstillingsudvalg www.koengmuseum.dk 2012- medlem af Selskabet for Kirkelig Kunst http://kirkeligkunst.dk/

 

Suppleant

Jørgen Burchardt

jorgen.burchardt@mail.dk

Burchardt

De faglitterære forfattere har store udfordringer i disse år, hvor internettet og digital formidling giver enorme muligheder, men hvor også hidtidige indtægtsmuligheder forsvinder. Mine erfaringer som pioner med digital publicering inden for videnskaben vil jeg bringe ind i F-gruppen. Det er også uforskammet, at faglitterære forfattere behandles nedladende i forhold til skønlitterære forfattere. Til eksempel ved udregning af bibliotekspenge får en skønlitterær forfatter 1,7 point for at skrive en side, mens vi faglitterære kun får 1 point. Det er uretfærdigt, da vores research ofte tager længere tid, og hvor rejser og ophold giver ekstra udgifter.

Min hovedbeskæftigelse er forskning for Danmarks Tekniske Museum.  Forskning skal også formidles, hvor jeg skriver populærvidenskabelige bøger, laver udstillinger og holder foredrag. En opdateret liste over aktiviteter findes på min hjemmeside www.burchardt.name.

Der er hele tiden en bog eller artikel, som vil skrives. Nysgerrighed er mit brændstof, og jeg udforsker rammerne for menneskers liv – deres arbejdsplads, de økonomiske vilkår og den teknologiske udvikling. Værkerne er “smal” litteratur på internationalt niveau.

 

Per Bregengaard, revisor
Helle Asgaard, revisor suppleant

Årsmøder

Se årsberetningen 2015-2016 her

Se årsberetningen 2014-2015 her

Se årsberetningen 2013-2014 her.

Læs referat af årsmødet 2014 her

Læs referat af årsmødet 2015 her.

Vedtægter

Klik her  for at se F-gruppen vedtægter.

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte