Find oversætter

Generalforsamling 2018

Generalforsamling afholdes den 21. april 2018 kl. 15.

Se dagsorden, formandens beretning, regnskab 2017 og budget 2018 samt kassererens og de kritiske revisorers kommentarer her.

Der er middag efter generalforsamlingen. Det koster 100 kr. at deltage i middagen inkl. fri bar. Betalingen sker i døren. Tilmelding til middag senest d. 17. april til df@danskforfatterforening.dk

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte