Find oversætter

Hvor kommer pengene fra?

Processen starter når Copydan er ude og lave aftaler med alle de instanser, som gør brug af rettighedshavernes værker eller optrædener. Disse aftaler går ud på, at instanserne skal betale for brugen. Copydan videreformidler disse penge til rettighedshavernes organisationer, der så skal fordele dem. DFF og DsF har nu til opgave at finde de individuelle rettighedshavere og tildele dem de midler, der retmæssigt er deres.

160330 Copydan oversigt over individuel fordeling

 

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte