• I GRÆNSELANDET
 • Hr. Gråd, illustration af Jarl Egeberg
 • Audi 200 Turbo, illustration af Mads Ahm
 • To Verdener, illustration af Mikkel Henssel
 • Kat og lånehajen
 • Et sted som ingen ser, illustration af Kamilla Asmussen
 • Seneste: Moms Energi Lønsum, 4. udgave
 • Mellem os - ABC til konfikt
 • Monstermenneske, illustration af Eks-Skolens Trykkeri ApS
 • 12 minutter før formørkelsen, illustration af Mette Norrie
 • Tonede ruder, illustration af Kaj Himmelstrup
 • Ulvens blik, illustration af Karsten Håkonsen
 • Efter regnen, illustration af Ditte Gray
 • Følgeskab. Digte, illustration af Irene Schwarz Minnaar
 • Men sko må jeg ha' - Roman om Vandrelærerinden Henriette Gubi, illustration af Swetlana Makarenko
 • Gud er det dig der spiller sax? 12 Noveller, illustration af Nete Banke / Imperiet
 • Mission 3 Ferrari-tyvene, illustration af Pernille Lykkegaard
 • Tæt på sprog, illustration af Louise Perlmutter
 • Dræb eller dø, illustration af Ida Knudsen
 • "Jeg er ...", illustration af Anja Gram / Anne-Lise Jacobsen (grafiker)
 • Brystbærer, illustration af Tine Enger
 • Mod solnedgangen, illustration af Tine Helleshøj / Mikkel Pape
 • Mungo Park. Rejser i Afrika 1795-97, illustration af Patrick Leis
 • De tre Bukke Bruse, illustration af Birde Poulsen
 • Snotnæsen, illustration af Kamilla Wichmann
 • Islam - min hjertesag
 • Teater i Træstubben, illustration af Shohreh Shahrzad/Abdi Hedayat
 • Køllesvingerne, illustration af Foto: Signe Bjerregaard Pedersen
 • Fortidens slagmarker
 • Udbrændt, illustration af Malte Klagenberg
 • ELLA ER MIT NAVN VIL DU KØBE DET?, illustration af Mette Hegnhøj og Jensen & Dalgaard
 • På Herrens Mark, illustration af Hanne Bistrup / Mellemgaard
 • Syv Splinter til en Mosaik

Lokaler til arrangementer

Tre enestående mødelokaler

Blik gennem lokaler

Det er muligt at leje Dansk Forfatterforenings mødelokaler, der udgør den bedst bevarede del af den gamle købmandsgård fra 1699, som foreningen har til huse i. Gården kaldes "Tordenskiolds Gård", fordi selveste Tordenskjold boede hos købmanden i en årrække.

Lokalerne er så særlige, at de i sig selv er et besøg værd. Alle er velkomne til at kigge forbi og se lokalerne i Dansk Forfatterforenings åbningstid.

Troels Grum-Schwensen har tegnet bordene http://www.grumdesign.com/

Mette Maegaard, arkitekt og projektleder på restaureringen www.mmnark.dk

 

 

En købmandsfamilie i 1700-tallet

Mødelokalerne var i 1700-tallet købmandsfamiliens "hverdagsstuer", hvilket siger en hel del om deres velstand. De prangende stuklofter, de vældige malerier af religiøse og mytologiske motiver, fremstillet specielt til købmanden, og de høje træpaneler udgør en elegant ramme om ethvert møde her.

 

Mødefaciliteter

Lokalerne blev restaureret fra 2002-2004, og en række vægmalerier, der var blevet malet over, så igen dagens lys.

Stort mødelokale

I lokalerne er der projektor, trådløst internet samt adgang til køkkenfaciliteter.

 

Pris m.m.

Det store mødelokaleForeninger, organisationer og virksomheder kan leje lokalerne til egne møder, konferencer, årsmøder, generalforsamlinger, receptioner og lignende arrangementer. Prisen er kr. 4800 for en dag.

Foreningens medlemmer kan leje lokalerne med rabat til bogudgivelser og lignende formål, der relaterer sig til forfattervirksomhed.

Foto: Bo Kierkegaard APS

Vilkår for leje af lokalerne

Der lejes ikke ud til private formål.  Lokalerne kan kun lejes for én dag ad gangen.Der må højest opholde sig 75 personer i lokalerne. Der er adgang til køkken. Lejer skal selv sørge for oprydning og lignende. Der er dog mulighed for at træffe aftale med Dansk Forfatterforenings studentermedhjælpere om assistance til det praktiske.

For nærmere information om leje, booking samt kontrakt, kontakt da Dansk Forfatterforenings sekretariat på tlf. 32 95 51 00 eller email

Dansk Forfatterforening er en interesseorganisation, der rummer mennesker med en mangfoldighed af synspunkter og holdninger, og vi kan derfor ikke tages til indtægt for ensidige holdninger, hverken af politisk, moralsk, religiøs eller anden art. Når andre lejer vores lokaler, er der således udelukkende tale om en økonomisk relation.

 

Husets historie

1617-22: Christianshavn anlægges. Dansk Forfatterforenings hjemsted, Strandgade 6, bebygges formentligt i denne periode. 

1703: Vinhandler Abraham Lehn opfører den nye store ejendom i Strandgade. 

1705: Den højt anerkendte kunstner Hendrik Krock og dygtige stukkatører udsmykker Lehn-familiens hverdagslokaler i stueetagen. Især den store sal udmærker sig med malerier med motiver fra 1. Mosebog. Loftet bliver udsmykket med stuk. 

1709: Abraham Lehn dør og ejendommen udlejes frem til 1721.

1720: Søhelten Peter Jansen Wessel, Tordenskiold, bor på stedet i sit sidste leveår inden sin død. Ejendommen får efterfølgende navnet "Tordenskiolds Gård".Under søheltens tid i huset berettes det, at Kong Frederik IV ofte deltog i de fester, som blev afholdt i Strandgade 6, og hver gang der blev skålet og råbt hurra for majestæten, blev der saluteret med små kanoner, som stod uden for porten med front mod havnen. 

1721: Abraham Lehn den yngre overtager ejendommen. 

1732: Slægten Lehn afstår gården, hvorefter den skifter ejere flere gange frem til i dag. 

1763: "Tordenskiolds Pavillon" opføres i gården. 

1764-79: I denne periode forhøjes sidehuset til to etager. 

1816: Statsmanden og landbrugsreformatoren Christian Ditlev Reventlow (1748-1827) sidder i Strandgade 6 og udarbejder forslag til forbedret skovdrift i de danske og slesvigske skove. 

1838-58: Del af sidehuset nærmest hovedbygningen nyopføres i denne periode i fire etager.

1857-58: Hovedbygningen forhøjes til tre etager og får samtidig sit nuværende, senklassicistiske udseende. 

1894: Dansk Forfatterforening stiftes den 19. maj dette år. 

1910-30: Medlem af Dansk Forfatterforenings bestyrelse fra 1920-30, Louis Levy (1875-1940), er i denne periode ofte på besøg hos sine svigerforældre på 3. sal i Strandgade 6. 

1983: Foreningen lejer hovedbygningens stueetage. 

1993: Forfatterforeningen køber boligen og en del af kælderen, og domicilet er i dag en del af Andelsboligforeningen Tordenskiolds Gård.

Kilde: Ipsen, Arne: Tordenskiolds Gård - Historien om Dansk Forfatterforenings domicil, Strandgade 6, Christianshavn. Dansk Forfatterforening. Danmark. 2000

 
PlusordForfatterbogladenNFORLitteraturtilskud.dk