Find oversætter

Modtagere i 2017

 

Så er der udbetalt vederlag for optræden i Radio & TV i 2015 og 2016!

Det har været til glæde for berettigede forfattere, oversættere og illustratorer, der enten selv har indsendt skemaer, eller er blevet krediteret for tekstanvendelse. På vegne af de to forfatterforeninger har vi haft fornøjelsen af at sende mere end 500 tildelingsbreve ud.

Vi har talt med et par stykker for at høre, hvilken betydning pengene har – klik ind på de tre modtagere for at læse mere:

 

HUSK! Har du selv optrådt i radio eller TV i 2017:

Så kan du indberette det her: Hvad udløser penge? 

Fristen for indberetning af 2017-optrædener er den 15. marts 2018.

 Peter Øvig Knudsen

Foto: Simon Klein Knudsen

 

 

 

 

 

Indtægter betyder for mig
 altid, at jeg vinder mere
tid til research og skrivning.

Iben Krogsdal

Pengene er en lille uventet
glæde for en indsats,  jeg aldrig
havde tænkt at 
få betaling for

Halfdan Pisket

Foto: Peter Kirkeskov Rasmussen

 

 

 

 

 

Jeg har brugt ekstremt
meget tid i medierne, og
det er virkelig dejligt, at
der er nogen, som arbejder
for, at man bliver betalt.

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte