Find oversætter

Valg 2017

På den kommende generalforsamling vil der være valg. Her finder du oplysninger om at stille op, valgmateriale m.m.

Stil op!

Få indflydelse på foreningens strategi – valg til bestyrelse og formandsposten 2017.
I foråret 2017 skal der være valg til bestyrelsen og formandsposten. Hvis du ønsker at stille op, så er du velkommen til at kontakte formand Jakob Vedelsby på mail@jakobvedelsby.dk eller sekretariatschef Sara Strand på ss@danskforfatterforening.dk og høre nærmere om arbejdet og mulighederne.  Det er muligt at stille op til helt frem til punktet valg på Generalforsamlingens dagsorden den 29. april 2017, og du skal derefter – dog senest den 1. maj 2017 kl. 9 – indsende dit valgmateriale til Sara Strand på ss@danskforfatterforening.dk.

Dit valgmateriale

Til brug for dit valgkandidatur på hjemmesiden skal du senest den 1. maj 2017 kl. 9 til Sara Strand på ss@danskforfatterforening.dk sende:

En tekst på 3 linjers elevatorpitch (dog MAX 250 tegn inkl. mellemrum) om dig selv, hvorfor du mener, at du kan gøre en forskel, og hvorfor medlemmerne skal stemme på dig. Dette bruges som intro på hjemmesiden og til det fysiske valgbrev til afstemningen i USF-kuverter.
1 foto til hjemmesiden (i høj opløsning), hvis du ønsker det. Samt navn på fotograf, der skal krediteres.
1 uddybende tekst om dine bevæggrunde for at stille op, visioner mv.(Husk underoverskifter). Teksten må max fylde 2000 tegn. inkl. mellemrum, og skal som minimum svare på disse 4 spørgsmål (max 250 tegn pr. spørgsmål):

  • Hvad er dit overordnede mål med at engagere dig i bestyrelsesarbejdet?
  • Hvilken rolle spiller foreningen efter din mening i dag?
  • Hvad kunne foreningen efter din mening gøre bedre?
  • Hvad oplever du som værende de største udfordringer for bogbranchen pt.?

Nederst linker vi ind til din personlige DFF-profil, hvor folk kan læse om dine udgivelser mv.

Transparent demokratisk kultur – notat vedtaget af HB den 19.08.15

Hovedbestyrelsen opfordrer til, at så mange så muligt, så bredt som muligt fra alle faggrupper, interessegrupper og ikke organiseret i gruppe stiller op.
Man er altid velkommen til at opfordre medlemmer til at stille op – unge såvel som gamle, helt nye såvel som ganske garvede i foreningen.

Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer: 1 formand, der er valgt direkte af hele foreningen ved urafstemning, og 5 faggrupperepræsentanter, der er valgt af deres styrelse. Ved foreningens samlede fælles urafstemning vælges de 5 øvrige  medlemmer. Dvs. man ved dette valg stiller op som repræsentant for hele foreningen og ikke for sin egen gruppe. Vi opfordrer til, at man afholder sig fra at anbefale nogen frem for andre i valgkampen, hvis man sidder i hovedbestyrelsen, en styrelse eller et udvalg, man er dog i sagens natur mere end velkommen til at føre sin egen valgkamp!

2004 - 2017 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte