Find oversætter

Valg 2017

2 formandskandidater konkurrerer om formandsposten, og 7 kandidater konkurrerer om 5 pladser i bestyrelsen.  I menuen til højre finder du de opstillede og deres motivationer for at stille op.

Som ordinært medlem af foreningen vil du modtage valgmateriale med stemmeseddel og blanket til afstemning om vedtægtsændringer med fysisk post medio maj.  Vi håber på en høj stemmeprocent og vil bede dig om at returnere de udfyldte stemmesedler hurtigst muligt. Stemmesedlerne skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 7. juni 2017 med morgenposten for at komme med i optællingen. Vær opmærksom på, at portofri svarkuverter er længere om at komme frem med posten, så send gerne stemmesedlerne med det samme. Resultatet forventes offentliggjort mandag den 12. juni om eftermiddagen.

Det var muligt at stille op frem til punktet valg på generalforsamlingen den 29. april 2017.

Transparent demokratisk kultur – notat vedtaget af HB den 19.08.15

Hovedbestyrelsen opfordrer til, at så mange så muligt, så bredt som muligt fra alle faggrupper, interessegrupper og ikke organiseret i gruppe stiller op.
Man er altid velkommen til at opfordre medlemmer til at stille op – unge såvel som gamle, helt nye såvel som ganske garvede i foreningen.

Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer: 1 formand, der er valgt direkte af hele foreningen ved urafstemning, og 5 faggrupperepræsentanter, der er valgt af deres styrelse. Ved foreningens samlede fælles urafstemning vælges de 5 øvrige  medlemmer. Dvs. man ved dette valg stiller op som repræsentant for hele foreningen og ikke for sin egen gruppe. Vi opfordrer til, at man afholder sig fra at anbefale nogen frem for andre i valgkampen, hvis man sidder i hovedbestyrelsen, en styrelse eller et udvalg, man er dog i sagens natur mere end velkommen til at føre sin egen valgkamp!

2004 - 2018 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte