Dorthe Enger

Sidst opdateret: 29. august 2019
Dorthe Enger

Beskrivelse:

Dorthe Enger er forfatter, debattør og foredragsholder – foruden dette er hun også lektor og cand.mag. i engelsk, religion og filosofi og har en master i gymnasieledelse.
Dorthe Enger had udgivet to bøger om religionskritik på forlaget Systime: Religionskritik fra 2013 og Perspectives of Religious Criticism - the Challenge of Globalization fra 2016.
Dorthe Enger holder foredrag og er aktiv i danske aviser som fx Berlingske, Kristeligt Dagblad med kronikker, artikler, indlæg. Emnerne er religiøse, filosofiske, kulturelle og pædagogiske, med fokus på religionskritik, ungdomskultur, dannelse og pædagogik.

Kontakt Oplysninger:

E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe

Online Referencer:

Forlag: Systime Udgivelsesår: 2013

Religionskritik

Religionskritik indeholder en grundig gennemgang af religionskritikkens historie. Der er fokus på, hvordan religionskritikken udfolder sig i de præmoderne, moderne og postmoderne samfundstyper.Den klassiske og moderne religionskritik er repræsenteret med bl.a. Freud, Marx, Nietzsche, Dawkins og Harris.
Dorthe Enger anlægger aktuelle synsvinkler på stoffet, og der er et særskilt kapitel om globalisering og religionskritik, hvor emner som blasfemi, religion i det offentlige rum og terror bliver sat på dagsordenen.
Religionskritik skal forstås som et bredt begreb, der ikke blot hænger sammen med sekulariseringen. Derfor indeholder bogen som en absolut nyskabelse en gennemgang af religionernes interne kritik, fx jøders og kristnes gensidige kritik samt kristnes kritik af andre kristne. Endvidere inddrager forfatteren mystik og nye åndelige bevægelser som eksempler på kritik af de etablerede religioner, bl.a repræsenteret ved Jes Bertelsen og Eckhart Tolle.
Udgivelsen indeholder masser af aktiverende opgaver, og materialevalget er meget varieret. Bogen er forsynet med skemaer og oversigter, der giver overblik over stoffet.
Udgivelsen er rettet mod de gymnasiale uddannelser, men også bredere mod mennesker, der interesserer sig for dette spændende og relevante emne.

d2a9f957a1