Erik Werlauff

Sidst opdateret: 4. maj 2017
Erik Werlauff

Beskrivelse:

Kontakt Oplysninger:

Adresse: Ingridsvej 80, 7400 Herning Land: Danmark Tlf: 28796622 Mobil: 28796622 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe, Seniorgruppen

Online Referencer:

Udgivelser

Seneste udgivelse: Valg af virksomhedsform
Forlag: Werlauff Publishing
Udgivelsesår: 2015

Forsiden
Personlige data
Rådgivning
Voldgiftsdommer
Forfatterskab
Kontakt

Juridiske fagbøger
Nogle bøger med professor Erik Werlauff som eneforfatter (se også under Artikler og Anmeldelser)

2015
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Valg af virksomhedsform, 1. udgave
2015
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Koncerner, 1. udgave
2015
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsskatteret 2015/16, 17. udgave
2014
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave
Medforfatter: direktør, lektor Peer Schaumburg-Müller, TDC og CBS
2014
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Kreditretten, 6. udgave
Medforfatter: Professor Lennart Lynge Andersen, CBS
2014
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: The Textbook – Directives, Regulations, Case Law, 1. udgave
2014
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Business Law, Europe, 1. udgave
2014
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Kompendier – selskabsret, civilproces, obligationsret, kreditret, kontraktudarbejdelse, vedtægt og ejeraftale, ledelses- og ejeransvar, menneskerettigheder., 3. udgave
2014
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsskatteret 2014/15, 16. udgave
2013
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Sambeskatning 2013/14, 1. udgave
Medforfatter: Jan Guldmand Hansen og Nikolaj Vinther
2013
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Den juridiske metode – en introduktion, 1. udgave
Medforfatter: Advokat, ph.d. Lone L. Hansen
2013
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsskatteret 2013/14, 15. udgave
2013
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsret, 9. udgave
2013
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Kompendium i ledelses- og ejeransvar, 1. udgave
2013
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Kontrakter, 3. udgave
2013
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Kompendium i vedtægt og ejeraftale, 1. udgave
2013
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsret, 9. udgave
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Børs- og kapitalmarkedsret, 5. udgave
Medforfatter: lektor Peer Schaumburg-Müller, CBS
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Opgavesamling i selskabs- og børsret, 2. udgave
Medforfatter: Peer Schaumburg-Müller
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Generalforsamlingen – håndbog for dirigenter og deltagere, 2. udgave
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Menneskerettigheder, 2. udgave
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Kontraktudarbejdelse, 2. udgave
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsret, 2. udgave
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Kreditret, 2. udgave
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Obligationsret (Werlauffs kompendier), 2. udgave
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Civilproces (Werlauffs kompendier), 2. udgave
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsskatteret 2012/13, 14. udgave
2012
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: International contracts – Unidroit Principles as an alternative to clauses on governing law
2011
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Dansk retspleje, 5. udgave
Medforfatter: Lars Lindencrone Petersen
2011
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Bestyrelsens arbejde og ansvar, 2. udgave
2011
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsskatteret 2011/12, 13. udgave
2011
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Retssager – civilprocessens grundbegreber
2011
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Skyldforhold – obligationsrettens grundbegreber, 2. udgave
2011
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Arv og Skifte, 8. udgave
2010
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Kreditretten, 5. udgave
Medforfatter: Lennart Lynge Andersen.
2010
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Europæiske menneskerettigheder – en praktisk indføring, 2. udgave
2010
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsret, 8. udgave
2009
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: European Corporate Law, 2nd edition, Wolters Kluwers (2009)
Medforfatter: Adriaan Dorresteijn, TiagoMonteiro og Christoph Teichmann
2009
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Kontrakter, 2. udgave
Medforfatter: advokat Bjørn Saltorp.
2007
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Værdipapirhandelsloven med kommentarer
Medforfatter: Dan Moalem og David Moalem
2003
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: EU Company Law 2nd edition
2003
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: EU-selskabsret; 28 staters fælles virksomhedsret, 3. udgave
1998
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Lovgivningsmæssige forhindringer for fusioner og virksomheds- overtagelser mellem virksomheder i de nordiske lande (redegørelse til Nordisk Ministerråd, 1998)
1991
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Selskabsmasken (doktordisputats)
1983
Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Generalforsamling og beslutning (Ph.D.-afhandling)

Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Sambeskatning 2011/12, 5. udgave
Medforfatter: Jan Guldmand Hansen & Nikolaj Vinther

Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Nogle bøger med professor Erik Werlauff
Medforfatter: Dygtige kolleger

Forfatter: Erik Werlauff
Titel: From a national company law towards a federal enterprise law (Universitetet i Bonn, 1995)

Forfatter: Erik Werlauff
Titel: Statsselskaber (redegørelse 1992 til Erhvervs- og selskabsstyrelsen)
Forfatterskaber

Link til Erik Werlauffs juridiske artikler

Juridiske artikler Et uddrag af Erik Werlauffs mange artikler i ind- og udland.
Link til fagbøger skrevet af professor Erik Werlauff

Juridiske fagbøger Nogle bøger med professor Erik Werlauff som eneforfatter
Link til juridiske anmeldelser, skrevet af Erik Werlauff

Anmeldelser Professor Erik Werlauff har anmeldt en lang række juridiske værker

Seneste Fagbøger

Selskabsskatteret 2015/16
Koncerner
Valg af virksomhedsform
Selskabsskatteret 2014/15
Kompendier – selskabsret, civilproces, obligationsret, kreditret, kontraktudarbejdelse, vedtægt og ejeraftale, ledelses- og ejeransvar, menneskerettigheder.

Seneste artikler

Editionsreglernes bestemthedskrav – herunder muligheden for alternativ bevismæssig formålsangivelse
Familiefondes uddeling til modtagere i udlandet – om fradragsafskæringens EU-retlige bedømmelse
Rangfølgen mellem selskabsret, skatteret og EU-ret – analyse af SKM 2015.544 SR (fusion mellem danske filialer af udenlandske selskaber, der fusionerer)
Taxation of Foreign Foundations in Light of EU Law
Udenlandsk fond i indenlandsk skatteretlig optik – særligt om det EU-retlige aspekt.

Seneste anmeldelser

Anmeldelse af Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces.
Transaktioner i selskaber – selskabsret, regnskab og skat 2014.
Voldgift 2013
EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering 2013
Kommunale aktieselskaber 2009

Werlauff§Jura • Ingridsvej 80, Lind • 7400 Herning • Telefon: +45 28796622 • Cvr. 28843704 • erik@werlauff.com • Log ind