Annemette Hejlsted

Sidst opdateret: 2. december 2019
Annemette Hejlsted

Beskrivelse:

Jeg er mag.art. og ph.d. i nordisk litteratur. Jeg skriver litteratur om litteratur og er forfatter til en lang række artikler og bøger om litteraturteori, litterære genrer, skønlitterære forfattere og værker. Jeg har igennem en længere årrække undervist og forsket i dansk og nordisk litteratur på flere danske universiteter. Derudover har jeg været adjunkt på Læreruddannelsen Blaagaard-KDAS og lektor i dansk litteratur på Islands Universitet.

Kontakt Oplysninger:

Adresse: Ryesgade 108 B, st., 2100 København Ø Land: Danmark E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe

Online Referencer:

Udgivelser

Flere udgivelser

Commedia dell’arte. I Hejlsted, Annemette, Gorm Larsen og Erik Svendsen (red.) Litteraturleksikon. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (Fagfællebedømt/Accepteret)

Ti teser om faglitteratur og Ghostwriter, i ”Faglitterære spørgsmål”. I Forfatteren årg. 2019, nr. 2. s. 10-12.

Forbrydelse drager. I Forfatteren76. årg. 2017, nr. 5. s. 10-12.

The Scandinavian Feminist Crime Novel – an intersection between art and culture. I: An Intimacy of Words. Reykjavik: Háskólaáutgáfan, 2015. s. 179-195. (Fagfællebedømt)

Melodramatisk modernisme – en læsning af Dorrit Willumsens roman Marie. En roman om Madame Tussauds liv. I: Magnúsdóttir, Ásdís R., Erla Erlendsdóttir, Rebekka Tráinsdóttir, red.: Milli mála. 6.årg. 2014. s. 94-108. (Fagfællebedømt)

Terapeuten og vampyren. En læsning af Tove Ditlevsens roman Man gjorde et Barn Fortræd: I: Magnúsdóttir, Ásdís R., Erla Erlendsdóttir, Rebekka Tráinsdóttir, red.: Milli Mála5.årg. 2013. s. 221-252. (Fagfællebedømt)

Fiktion som vidensmedie. I: Nielsen, Hans Jørn, Helene Høyrup og Hans Dam Christensen, red.: Nye vidensmedier. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur, 2011. s. 247-260. (Fagfællebedømt)

Biografien som genre. Dansklærerforeningen, 2010

  • Biografien som genre.
  • Biografien som genre. Min historie.
  • Biografien som genre. Livets fortælling. 

Den skandinaviske femi-krimi – definition og historiske aner. Krimi og kriminaljournalistik i Norden arbejdspapir nr. 9 www.krimiforsk.aau.dk ISBN-13: 978-87-91695-18-6, 2009. 

Chicklit – et genresignalement: I: Kvinder, Køn & Forskning. 2009; vol. 18. årg., nr. 1. s. 43-53. (Fagfællebedømt)

Femi-krimiens forhistorie. Om kvindelige detektiver hos tidlige kvindelige krimiforfattere i Skandinavien. I: Lützen, Karin og Annette K. Nielsen, red.: På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag. København: Museum Tusculanums Forlag, 2008. s. 229-247. (Fagfællebedømt)

Den skandinaviske femikrimi – et signalement. I: Hejlsted, Annemette & Camilla Petersen, red.: Den skandinaviske femikrimi – en seminarrapport. København: Center for Kønsforskning. Københavns Universitet, 2006. s. 19-28.

Femi-krimiens ti bud. I: Kvinder, Køn & Forskning. 2003; vol. 12.årg., nr. 4. s. 48-51. (Fagfællebedømt)

Prosaiske kønsforhandlinger omkring årtusindskiftet. Kønnets karakter i 90’er-litteraturen. I: Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur. 2002; nr. 46. s. 27-36.

Moderkærlighed og melodrama i Kerstin Ekmans roman Händelser vid vatten. I: Marnersdóttir, Marlan og Jens Cramer., red.: Nordisk litteratur og mentalitet. Fródskapur, 2001. s. 226-230.

Moderkærlighedens kriminelle dimensioner – Om krimi, melodrama og humanistisk kulturkritik i Kerstin Ekmans prisbelønnede roman Händelser vid vatten. I: Kvinder, Køn & Forskning, 1998; vol. 7. årg., nr. 3. s. 5-15. (Fagfællebedømt)

Den fiktive forfatter. I: Kress, Helga, red.: Litteratur og kjønn i Norden. Reykjavík: Háskólaútgáfan Universitetsforlag, 1996. s. 428-436.

Kvindelig orden og mandlig uorden – om køn og genre i Karen Blixens ”Skibsdrengens fortælling”. I:Synsvinkler.1995; vol. 5. årg., nr. 13. s. 56-82.

Hinsides den glade nihilisme – eller om postmodernismen som æstetisk praksis. I: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1995; vol. 83. årg., nr. 4, s. 334-348. (Fagfællebedømt)

L´hommefatal. I: Ph.d.-Nyt. Odense Universitet, 1995. s. 3-24.

Mandige masker – teser om det mandliges repræsentation hos kvindelige romanforfattere fra det moderne gennembrud til i dag. I: Nyhedsbrev 29. Center for Kvinde- og Kønsstudier ved Odense Universitet, 1995.

Mandighed som maskerade. Om Kerstin Ekmans roman Rövarnai Skuleskogen. I: Fitger, Maria, red.: Psykoanalysens aktualiteter. Aalborg: Nordisk Sommeruniversitet, 1994; s. 167-188.

Modstand og forvandling. En diskussion af mandlighedens repræsentation i Gösta Berlings Sagaog Rövarna i Skuleskogen. I: Masát, András, red.: Literature as Resistance and Counter-Culture: Papers of the 19th Study Conference of the International Association for Scandinavian Studies. Budapest: HungarianAssociation for Scandinavian Studies, 1993. s. 512-519.

Præsentation af Kirsten Thorups forfatterskab. I: Synsvinkler, 1992; vol. 1. årg., nr. 3. s. 109-117.

Postfeminismens dekonstruktion – en diskussion uden syntese. I: Hejlsted, Annemette, Yvonne Mørk, Anette Dina Sørensen og Marianne Kruckow, red.: Opgør eller opløsning – en seminarrapport fra årbogsseminaret om ”LIVSMAGT”, årbog for kvindeforskning nr. 2, København, 1991. s. 23-27.

Den första historien om Stockholms blodbad. I: Häften för Kritiska Studiernr. 4, 1991; vol. 24. årg., nr. 4, s. 24-34. (sammen med Nelly B. Steffensen)

Postfeminismens lille fortælling. I: Kvindeforskning. 1991; vol. 1991, nr. 4.

Almagtsutopierne i Edith Södergrans digtning, I: Andersen, Linda, Lis Wedell Pape og Marianne Rostgård, red.: Livsmagt: Nye perspektiver på kultur, magt og køn. Aarhus Universitetsforlag, 1990. s. 98-111. (Fagfællebedømt)

Karen Blixens hekse. I: Kvindespor. Tidsskrift om kvinder og kultur1983; vol. 1983 nr. 8. s. 30-32.