Peter Stray Jørgensen

Sidst opdateret: 17. juni 2016
Peter Stray Jørgensen

Beskrivelse:

Kontakt Oplysninger:

E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Læremiddelgruppen, Faglitterære gruppe

Udgivelser

Seneste udgivelse: Universitetspædagigik (red)
Forlag: Samfundslitteratur
Udgivelsesår: 2014

Publikationer
Danske:
Anker-Møller, Søren; Stray Jørgensen, Peter (2001): Politikens Slangordbog. 6. udg. København, Politikens Forlag.
Bedømmelser af Humanioras ph.d.-afhandlinger – en analyse af samtlige 41 bedømmelser af ph.d.-afhandlinger fra Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 2009. (Med Lotte Rienecker). Upubliceret rapport.
Hvass, Helle: Stray Jørgensen, Peter (2014): Synopsiseksamen. Og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale. Frederiksberg, Samfundslitteratur. (2. udg.)
Hedelund, Lis; Stray Jørgensen, Peter (2004): Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Jacobsen, Henrik Galberg; Stray Jørgensen, Peter (2013): Håndbog i Nudansk. Opslagsbog i praktisk sprogbrug. 6. udg. København, Politikens Forlag. (Oversat og bearbejdet til norsk).
Jacobsen, Henrik Galberg; Jensen, Hanne; Stray Jørgensen, Peter (1994): Politikens Ord med Historie. København, Politikens Forlag.
Mølgaard, Niels, Grønbæk Nielsen, Schmidt, Ustrup, Lars; Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2006): Vurderingskriterier i et professionsperspektiv for vejledning og bedømmelse af lærerbacheloriopgaver – anbefalinger. Silkeborg Seminarium.
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2010): 10 bidrag til Genveje til god undervisning bl.a. om feedback og om deltageraktiverende undervisningsformer, forventningsafstemning m.m. http://hum.ku.dk/underviserportal/genveje
Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2010): Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa – hvor er ph.d.-vejledning på vej hen? I Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 5, Nr. 8, www.dun-net.dk
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter & Gandil, Morten (2008): Skriv en artikel – om videnskabelige, faglige og formidlende artikler. Frederiksberg, Samfundslitteratur. (Oversat til svensk).
Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter (med bidrag af Signe Skov): Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 4. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur. (Oversat til svensk (2002, ny udg. 2013), litauisk (2003,) norsk (2006) og engelsk(2013).
Rienecker, Lotte; Harboe, Thomas; Stray Jørgensen, Peter (2005): Vejledning – en brugsbog for opgave- og specialevejledere på videregående uddannelser. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004): Formidlingskompetencer – inspirationsskrift til Det Humanistiske Fakultet. Københavns Universitet. København, Københavns Universitet.
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004): Bacheloropgaven i læreruddannelsen – muligheder, Perspektiver, anbefalinger. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2004): Lærerbacheloropgaven. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (1999): Opgaveskrivning på videregående uddannelser – en læreRbog. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2012): Nation report on genres in university writing in Denmark. I Kruse, Otto et. al.: Genres and Writing Practices in European Higher Education. Country Reports, Evaluations and Recommendations. (In press)..
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Dolin, Jens; Holten Ingerslev, Gitte (red.) (2013) Universitetspædagogik. Fredereiksberg, Samfundslitteratur. (Oversat til engelsk 2015)
Stray Jørgensen, Peter; Rienecker, Lotte, med flere (2011): Studiehåndbogen for studiestartere på videregående uddannelser. 2. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Stray Jørgensen, Peter (under medvirken af Thomas Harboe) (2007): Studielæsning på videregående uddannelser – læsestrategier og læseteknikker. Frederiksberg, Samfundslitteratur. (Oversat til svensk).
Stray Jørgensen, Peter: Videnskabelige ord – sproglig rådgivning i videnskabelighed. I: Jørgensen, Henrik; Stray Jørgensen, Peter (red.) (2004): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. februar 2004. Århus, Wessel & Huitfeldt.
Stray Jørgensen, Peter (2014): Formalia i opgaver på videregående uddannelser – serviceafsnit, layout og typografi. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Stray Jørgensen, Peter (2014): Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser. 4. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Stray Jørgensen, Peter (2014): Notatteknik for universitetsstuderende – lyt, læs – notér – skriv. 3. udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Stray Jørgensen, Peter & Rienecker, Lotte, Signe Skov (2011. 4. udgave): Specielt om specialer – En aktivitetsbog. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Stray Jørgensen, Peter: Metakommunikation og videnskabelighed – om praktisk skriverådgivning på videnskabeligt grundlag. I: Jarvad, Pia m.fl. (red.) (2001): Sproglige åbninger. E som Erik, H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001. København, Hans Reitzels Forlag. S. 311-319.
Stray Jørgensen, Peter (2014): Talegaver – mundtlig fremstilling for studerende. Frederiksberg, Samfundslitteratur. 3. udg.
Undervisermetroen – www.undervisermetro.au.dk, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, nr. 12, 2012

Udenlandske:
Björk, Lennart; Bräuer, Gerd; Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter: Teaching Academic Writing in European Higher Education: An Introduction. I: Björk; Bräuer; Rienecker; Stray Jorgensen (eds.) (2003): Teaching Academic Writing in European Higher Education. The Netherlands, Kluwer Academic Publishers. S. 1-15.
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter: The Genre in Focus, not the Writer: Using Model Examples in Large-class Workshops. I: Björk; Bräuer; Rienecker; Stray Jørgensen (edt.) (2003): Teaching Academic Writing in European Higher Education. The Netherlands, Kluwer Academic Publishers. S.61-76.
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter: The (Im)Possibilities in Teaching University Writing in the Anglo-American Tradition when Dealing with Continental Student Writers. I: Björk; Bräuer;
Rienecker; Stray Jørgensen (edt.) (2003): Teaching Academic Writing in European Higher Education. The Netherlands, Kluwer Academic Publishers. S. 103-114.
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2000): Fewer Tutorials and More Large-Class Workshops in the Teaching of Academic Writing. The Use of Model Examples in a Workshop Pedagogy. Paper presented at the Joint Meeting of the National and East Central Writing Centers Associations. Bloomington, Indiana, April 15-17, 1999. The ERIC Database (ED439426).
Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2012): Genre is the Answer – What Was the Question? I: Chris Thaiss et al (red.): Writing Programs Worldwide. Profiles of Academic Writing in Many Places. Fort Collins, Colorado: The WAC Clearinghouse and Parlor Press.
Skov, Signe; Stray Jørgensen, Peter (2005): Models for Connecting Argumentation and Structure in Student (Research) Papers. I: Proceedings of the Third EATAW Conference Athens 22-24 June 2005.
Stray Jørgensen, Peter (2007): Teksten i vejledning – modeller for vejledning i videnskabelig opgaveskrivning. I: Skrive for nåtid og framtid. Oslo, Tapir.
Stray Jørgensen, Peter (2003): A Linguistic Heuristic for Diagnosing Problems in Student Academic Writing. I: Proceedings of the Second EATAW Conference Budapest 23-25 June 2003.