René Rasmussen

René Rasmussen

Beskrivelse:

Kontakt Oplysninger:

Adresse: Vanløse Land: Danmark E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Lyrikere, Faglitterære gruppe

Udgivelser

Flere udgivelser

Seneste udgivelse: Sprogets knogle - digte
Forlag: Det poetiske bureaus forlag
Udgivelsesår: 2010

Digte:
Lettet (2009)
Faglitteratur:

1) Subjekt, betydning og tekst. Lacan og litteraturen (Specia¬le). Ar¬bejdspapirer fra Institut for Litteraturvidenskab, Kbh., 1986.
2) Tidens og dødens scene: Om fantasmet i Sades litteratur (redigeret guldmedal-je afhandling fra 1983). Basilisk 88.
3) Psykoanalyse og tekstanalyse. Essays om Lacan og tekst¬analy¬se. Politisk Revy, 93.
4) Jacques Lacans psykoanalyse. En indføring. Munksgaard, 94.
5) Slut. Begynd! En psyko-narrativ læsning af James Joyce: ”Ulysses”. Politisk Revy, 1996 (redigeret udgave af Ph.d.-af¬handlingen).
6) Bjelke lige i øjet - om Henrik Bjelkes forfatterskab. Politisk Revy, 2000.
7) Litteratur og repræsentation. Politisk Revy, 2004.
8) Kognition – en liberalistisk ideologi. Forlaget Drift, 2004.
9) Moderne litteraturteori 1. Forlaget Spring, 2007.
10) Moderne litteraturteori 2. Forlaget Spring, 2007.
11) Lacan, sprog og seksualitet. Forlaget spring, 2009.
12) Lacans fire grundbegreber. En læsning af Lacan: Psykoanalysens fire grundbegreber. Forlaget spring, 2009.
13) Psykoanalyse – et videnskabsteoretisk perspektiv. Forlaget Drift, 2010.