Keld Skovmand

Keld Skovmand

Beskrivelse:

Lektor ved Læremiddel.dk, UC Lillebælt. Lærebogs- og læremiddelforfatter.

Kontakt Oplysninger:

Adresse: Kådekildevej 33, 5492 Land: Vissenbjerg Tlf: 64472004 Mobil: 51549220 E-mail: Klik for at se e-mail CVR: 29497079

Medlem Af:

Faglitterære gruppe

Udgivelser

Seneste udgivelse: Medborgerskab på spil.12 begreber og 12 tænkere
Forlag: Klim
Udgivelsesår: 2013

1) ”Nykristne, Conversos, Marranos, Judaister og Anusim I-II. Et problem, dets historie og en nyfortolkning af det”, s. 25-51 i Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies, Vol. 15 No. 1-2 1994.

2) ”Nyt kristendomsfag – eller gammel vin på nye sække? Religionslærer på antropologisk feltarbejde. Overvejelser vedr. det nye kristendomsfag på baggrund af eksamensoplevelser i det fremmede”, s. 18-22 i Medlemskommunikation 3/1999.

3) ”Den religiøse dimension tur/retur”, s. 8-10 i Religionslæreren 3/2003.

4) ”Ora et labora. Sammenhænge og modsætninger mellem den kristne kulturtradition og den moderne arbejdsetik”, s. 155-181 i Stefan Ting Graf & Keld Skovmand (red.), Fylde og form. Wolfgang Klafki i teori og praksis, Klim 2004.

5) ”Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser”, s. 243-256 i Mette Buchardt (red.), Religionsdidaktik, Gyldendal 2006 (ny udgave 2011).

6) ”Kristendomskundskab/livsoplysning. Det didaktikløse fags didaktik”, s. 167-188 i Jens Christian Jacobsen & Bo Steffensen (red.), Læreruddannelsens didaktik, Klim 2007.

7) ”Kristendomskundskab/religion. Faglighed under omstilling: skitse til en almen religionsdidaktik”, s. 189-214 i Jens Christian Jacobsen & Bo Steffensen (red.), Læreruddannelsens didaktik, Klim 2007.

8) ”Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab – et nyt fag i læreruddannelsen?”, s. 36-39 i Nyt fra de pædagogiske fag 1/2007.

9) ”Medborgerskabets værdidilemmaer. Lighed og ligeværd”, s. 69-93 i Ove Korsgaard, Lakshmi Sigurdsson & Keld Skovmand (red.), Medborgerskab – et nyt dannelsesideal?, RPF-Religionspædagogisk Forlag 2007.

10) ”Medborgerskab i læreruddannelsen”, s. 293-301 i Ove Korsgaard, Lakshmi Sigurdsson & Keld Skovmand (red.), Medborgerskab – et nyt dannelsesideal?, RPF-Religionspædagogisk Forlag 2007.

11) ”Religion som fællesmenneskelig handleform. Religionens status i Dietrich Benners dannnelsesfilosofi”, s. 24-36 i Religionspædagogisk Forum 1/2007.

12) ”Redaktionelt efterord”, s. 107-113 i Religionspædagogisk Forum 1/2007.

13) ”Den tabte opal. Om fortabelsens didaktiske potentiale” (s.m. Thomas Illum Hansen), s. 54-70 i Religionspædagogisk Forum 1/2008.

14) ”Elevernes møde med den fortabte søn. En perspektivering til skolens praksis”, www.rpforum.dk.

15) ”Islam”, s. 87-102 i Inger Toftgaard Barrett m.fl. (red.), Den lodrette beståen. Europæisk kultur- og idéhistorie. Aros Underviser 2008.

16) ”Læremidler til den danske folkeskole skal gå museumsvejen”, interview af Peter Mortimore, www.laeremiddel.dk (s.m. Ditte Bjerrisgaard Bundesen).

17) ”Prøveoplæg til kristendomskundskab”, s. 136-199 i Jens Aage Poulsen, Keld Skovmand & Ane Bonnesen Wex, Prøveoplæg til kulturfagene. Gyldendal 2008.

18) ”Menneskerettigheder og religionsundervisning. Kritiske bemærkninger i anledningen af en norsk læseplansrevision”, Religion og livssyn 3/2008.

19) ”Kunstens og religionens symboler”, interview af Bjørn Nørgaard, Religionspædagogisk Forum 2/2009.

20) “Religionsdidaktikkens relationer og krydspunkter”, s. 12-13 i Religionslæreren,
1/2010.

21) Medborgerskab på spil (s.m. Jakob Erle & Lakshmi Sigurdsson), Klim 2010.

22) “Kristendomskundskab – kategorier og kulturmøder i krydspunktet. Klasseledelse og kategorial dannelse som et resultat af indholdsvalg”, s. 67-86 i Schmidt, Maria- Christina Secher (red.): Klasseledelse og fag – at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg, Dafolo 2011.

23) Religion nu 1. Lærervejledning, Gyldendal 2011.

24) Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis (s.m. Thomas Illum Hansen), Klim 2011.

25) Religion nu 2 (s.m. Marianne Mørch & Mette Strøm Dybdahl), Gyldendal 2012.

26) Religion nu 2. Arbejdsbog (s.m. Marianne Mørch & Mette Strøm Dybdahl), Gyldendal 2012.

27) Religion nu 2. Lærervejledning (s.m. Marianne Mørch & Mette Strøm Dybdahl), Gyldendal 2012.

28) ”Brobygning som udfordring for religionslæreren”, s. 29-41 i Religionslærerens håndbog II, Anis 2012.

29) ”Reformationen” (s.m. Henrik Juul), forløb i kristendomskundskab på Gyldendals fagfortaler.

30) Medborgerskab på spil. 12 begreber og 12 tænkere (s.m. Lakshmi Sigurdsson), Klim 2013.

31) Religion nu 3 (s.m. John Rydahl), Gyldendal 2013.

32) Fremmedsprog i serien Mål og midler (s.m. Benthe Fogh Jensen, Helle Libenholt og Finn Sørensen), Klim 2013.

33) Religion nu 3. Arbejdsbog (s.m. John Rydahl), Gyldendal 2013.