Pia Deleuran

Sidst opdateret: 1. maj 2018
Pia Deleuran
Exchange-arrangement i Cape Town

Beskrivelse:

Som advokat og mediator har jeg arbejdet med og skrevet om konflikthåndtering i mange år. I samarbejde med kolleger og netværk har jeg i forskellige udgivelser sat fokus på forhold, der kan øge forståelsen af de konflikter, som opstår i forskellige sammenhænge. Grundlagsforhold som køn, kultur og juraens natur, med de styrker og svagheder, som består, er omdrejningspunkterne. En tydeliggørelse af den alternative konfliktløsnings betydning og potentiale, og det juridiske systems helt centrale rolle i et demokrati, er vigtige pejlemærker i mit forfatterskab ligesom ligeværdsbetragtninger er det.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Peter Bangs Vej 59, 2000 Frederiksberg Land: Danmark Tlf: 38881111 Mobil: 30246803 E-mail: Klik for at se e-mail

Medlem Af:

Faglitterære gruppe, Lyrikere, Kvindelige Forfattere

Online Referencer:

Forlag: Danske Advokater Udgivelsesår: 2019

Konfliktøsernes kogebog 3 – Nye boller på suppen

Læs med i kogebogens 24 spændende anekdoter, hvor konfliktløsere fra ind- og udland beretter om, hvorledes de tænker over deres rolle som værter under konfliktløsningen og sætter rammerne op, så de involverede i konflikten har de bedste chancer for at kunne drøfte problemstillingerne på spil så hensigtsmæssigt som muligt.

I år, hvor vi i retsstaten Danmark kan fejre retsplejelovens 100 års jubilæum, er blikket naturligt rettet mod borgernes oplevelse af en fair og retfærdig rettergang. Det nye i lovgivningen er retsmægling, som er inspireret af mediationstankegange. Dermed gøres det tydeligt, at parternes egen rolle i konfliktløsningen har stor og ofte afgørende indflydelse på, at de mest konstruktive og optimale løsninger findes.

Bogen er den tredje i rækken af kogebøger, som nu samlet udgør en trilogi på dansk og engelsk fra Danske Advokater – fordi viden forpligter.