Find oversætter

Årsmøde med hygge, ost og årets udgivelser

Hvad er der sket det forgangne år og hvordan skal Aarhusgruppen udvikle sig de kommende? Er der faggrupper eller interesser, der bliver overset? Har vi nye mål og visioner og hvordan når vi dem? 

På årsmødet gør vi status men kigger også fremad – og så fejrer vi alle de udgivelser der har været i gruppen i 2021 med en fælles udstilling, lidt pølse, ost og andet godt til ganen.

Tag dine udgivelser fra 2021 under armen og kom til en hyggelig eftermiddag sammen med dine jyske kolleger. 

 

DAGSORDEN

1. Valg af referent og ordstyrer

2. Beretning
Gunvor fortæller, hvad der er sket i det forgange år og hvad arrangementsudvalget har gjort sig af tanker i forhold til afholdte og kommende fyraftensmøder.

3. Regnskab, status og budget for gruppens økonomi
Søren gør rede for, hvad vi har brugt af penge i det forgangne år og hvordan det står til med økonomien.

4. Budget for indeværende år, herunder kontingent og honorar til formanden
Styregruppen gør rede for planlagte aktiviteter og prioritering af gruppens midler.

5. Valg af regnskabsansvarlig
Søren genopstiller, men andre kandidater til posten er absolut velkomne såvel før som under selve generalforsamlingen.

6. Valg af formand
Gunvor genopstiller, men andre kandidater til posten er absolut velkomne såvel før som under selve generalforsamlingen.

7. Valg af 5 medlemmer til styregruppen
Vil du være med i Aarhusgruppens styregrupppe? Styregruppen står for alt det praktiske med at lave aftaler om det faglige indhold til vores kalender og for den praktiske afvikling af møderne. Vil du gerne med i udvalget, så er det måske tid til at stille op?

6. Evaluering og ønskeliste
Hvor skal Aarhusgruppen arbejde sig hen? Har vi nye mål og visioner? Hvad fungerer og hvad skal vi have lavet om? Vi diskuterer i grupper og samler op i fællesskab.

7. Eventuelt

OG SÅ ER DER HYGGE!
Vi afslutter generalforsamlingsdelen og laver fælles bogudstilling, hyggesnakker, spiser lidt pølse og ost og hører oplæg fra fire-fem af gruppens medlemmer om deres aktuelle udgivelse.

 

Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 16-18.30
Godsbanen. Vogn 1. Aarhus C
Tilmelding senest d. 3. marts til info@gunvorganerkrejberg.dk

 

Af Aarhusgruppen - 13. januar 2022

Aarhusgruppens vedtægter:

Vedtægter Aarhusgruppen 24032021

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte