Find oversætter

Honorar ved fagbøger

Du er jo akademiker – så behøver du jo ikke noget honorar for din bog… eller?

13. december 2017

Foreningens jurist har for nylig haft en henvendelse fra akademisk, faglitterær forfatter.
Værket bliver hovedsageligt finansieret ved støtte fra større private fonde, hvilket ofte ses ved den  type udgivelser.  En del fonde kræver som betingelse for udgivelsesstøtte, at forfatteren ikke får honorar for det første oplag. Visse forlag har derfor indrettet deres standardkontrakt efter det.
I denne konkrete kontrakt stod der imidlertid, at forfatteren slet ikke skulle have honorar.

Forfatteren kontaktede jurist Anne Koldbæk og fik en ny formulering til forlaget. Den nye formulering indskrænkede den honorarfrie udgivelse til første trykte oplag af værket. Forfatteren blev også rådgivet om, at det er rimeligt, at kontrakten skal kunne opsiges af forfatteren efter en periode. Forlaget kunne efterfølgende godt se rimeligheden i dette.
Husk, at du som medlem altid kan søge råd og vejledning hos foreningens jurist på ak@danskforfatterforening.dk

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte