Find oversætter

Årets udbetaling af biblioteksafgift afventer finansloven for 2023

30. marts 2023

Årets udbetaling af bibliotekspenge bliver desværre forsinket. Udbetalingen skulle oprindeligt have været den 13. april 2023, men da finansloven endnu ikke er vedtaget, må den udskydes nogle uger.

Slots- og Kulturstyrelsen bestræber sig på at udbetale biblioteksafgift så hurtigt som muligt, efter finansloven er vedtaget. Med den foreløbige plan for finanslovsforhandlingerne forventer Slots- og Kulturstyrelsen at kunne udbetale i første uge af maj 2023.

 

 

Så snart den endelige udbetalingsdag kan meldes ud, vil det blive annonceret på: www.slks.dk/bibliotekspenge

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte