Find oversætter

Ændring af ophavsretslovens § 17 – øget adgang for at fremstille lyd- og e-bøger til læsehandicappede

Ophavsretslovens § 17 er ved lov af 4. juni 2018 blevet ændret. Ændringen skyldes gennemførelsen af en FN traktat – Marrakesh-traktaten – om øget tilgængelighed til litteratur og viden for syns- og læsehandicappede, hvor udgangspunktet i reglerne er, at der ikke må være barrierer for at opnå denne tilgængelighed.

19. juni 2018

Nu har blinde, ordblinde og andre læsehandicappede lov til selv at fremstille eksemplarer af bøger i ”særlige formater” til egen brug. Det kunne f.eks. være at konvertere en lovlig e-bog i tekstform til en fil, der kan aflyttes som lydbog eller aflæses i punktform via digitale hjælpemidler.

De fleste læsehandicappede i Danmark vil dog typisk få deres bøger og andre materialer fra Nota, tidligere Danmarks Blindebibliotek, eller gennem deres uddannelsesinstitution. Nota fremstillede førhen primært bøger med punktskrift og lydbøger. Nu producerer Nota primært digitale lydbøger og e-bøger og deres største brugergruppe er ordblinde. Nota har også overtaget størstedelen af fremstillingen af studiemateriale til læsehandicappede i uddannelsessystemet. Nota omfatter dermed både det der svarer til Folkebiblioteket for læsehandicappede – Nota Classic – og Studieservice. Man skal have dokumentation for sit læsehandicap, for at blive bruger hos Nota.

Nota har i mange år haft ret – iht. ophavsretslovens § 17 – til at fremstille og distribuere lydbøger mod at betale vederlag til forfatter, oversætter og forlag, samt til at fremstille bøger i punktskrift og andre særligt tilrettelagte formater.

Siden 2011 har Nota også fremstillet og tilgængeliggjort e-bøger af udgivne værker, og det har været uklart, om dette har været omfattet af den hidtil gældende § 17. Sammen med de øvrige forfatterorganisationer og Danske Forlag har vi i DFF forhandlet med Nota i adskillige år om en aftalelicensbetaling for e-bøger gennem Copydan, men da lovgrundlaget var uafklaret også i forhold til Marrakesh-traktaten – som også lige skulle igennem EU’s harmonisering først – så lykkedes det kun at indgå en delvis aftale for Notas udlån fra 17. marts 2017 i Nota Classic. Resten blev af Nota udsat til efter lovændringen.

 

 

 

Efter den nu gennemførte lovændring må både Nota og nu også andre offentligt anerkendte institutioner og organisationer, der hjælper blinde og læsehandicappede med adgang til undervisning og information, umiddelbart lovligt fremstille e-bøger og lydbøger af udgivne værker specifikt til disse brugere og stille dem til rådighed for brugerne. Der skal dog som udgangspunkt betales en kompensation, medmindre rettighedshaverne lider ”minimal skade”, men forlag og ophavsmænd kan ikke modsætte sig denne brug.

EU’s udgangspunkt var dog, at der slet ikke skulle betales noget som helst for brugen, så lovens udgangspunkt om betaling af kompensation skyldes i høj grad en intensiv lobbyindsats gennem 3 år fra Dansk Forfatterforening i samarbejde med bl.a. Danske Forlag og andre forfatterorganisationer, en lobbyindsats, der har foregået både over for EU i harmoniseringsfasen, og senest i forhold til Kulturministeriet og Folketinget.

Det er dermed positivt, at det nu er blevet helt klart, at Nota lovligt må lave e-bøger og at udgangspunktet er, at der skal betales kompensation, og det er Dansk Forfatterforenings forhåbning, at forhandlingerne om vilkårene for kompensationen for Notas fremstilling og udlån af e-bøger og lydbøger til Notas 145.000 tilmeldte brugere, nu kommer i fremdrift.

Som ophavsmand har du indtil nu modtaget et engangsvederlag for Notas fremstilling af lydbøger. Derudover er Copydan Tekst og Node gået i gang med at udbetale vederlag for Notas udlån af e-bøger i Nota Classic i 2017 efter den indgåede aftalelicens. Hvert udlån udløser pt. knap 3 kr. til forfatteren/ophavsmanden og et tilsvarende beløb til forlaget. Udbetaling sker dog først, når den enkelte har optjent mindst 100 kr.

Der er også i år for første gang blevet udbetalt biblioteksafgift for e-bøger og lydbøger udlånt i Nota.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte