Find oversætter

Brug af andres værker kræver tilladelse!

Et medlem ønskede at anvende et af sine egne fotos på forsiden af en bog. Fotoet viser et gavlmaleri på en offentlig tilgængelig bygning, og forfatteren troede, at det var lovligt med henvisning til en bestemmelse i ophavsretsloven om fri brug af afbildninger af bygningsværker i det offentlige rum.

 

29. oktober 2018

Men det er ikke kun bygningen, der er et ophavsretligt værk (arkitektur), gavlmaleriet er også et selvstændigt kunstværk, og derfor kan undtagelsesreglen for bygningsværker ikke bruges.

 

Copydan Visda kan klarere brug af billedkunst mv. til din bog.
Udgangspunktet er altid, at det kræver tilladelse at bruge andres værker. Se nøje efter værker i værker – i denne sag er der tale om et fotografisk værk med afbildning af et bygningsværk med et billedkunstværk. Og man kan heller ikke ”citere” billeder. Spørg hvis du er i tvivl – enten hos din jurist i Dansk Forfatterforening eller hos Copydan Visda.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte