Find oversætter

Danmark får officielle retningslinjer for undertekstning

D. 11. januar 2019 blev “Retningslinjer for undertekstning i Danmark” lanceret, og hele den danske undertekstningsbranche har været med på råd.

13. januar 2019

“Retningslinjer for undertekstning i Danmark” er et dokument, der for første gang beskriver den særlige danske måde at lave undertekster på. Hele den danske
undertekstningsbranche har været med på råd, og bag projektet står FBO, Forum for
Billedmedieoversættere, som organiserer underteksterne under Dansk Journalistforbund.
Projektet er inspireret af et tilsvarende projekt i Norge, og også i Sverige, Tyskland,
Holland og Finland er der ved at blive fastlagt nationale retningslinjer.
Undertekster, der følger retningslinjerne, er af høj sproglig og oversættelsesmæssig
kvalitet, de står længe nok på skærmen til, at de kan læses, og de følger den danske
tradition for brug af dialogstreger, fortsættelsesstreger osv.

Til gavn for både grønne og garvede
Retningslinjerne er en sammenfatning af den eksisterende, etablerede praksis i
undertekstningsbranchen. De beskriver formelle ting som brug af dialog- og
fortsættelsesstreger, læsehastighed og anslagsantal, men også de mange sproglige og
oversættelsesmæssige hensyn, man tager, når man undertekster. De er altså både en
beskrivelse af fagets “best practice” og en pædagogisk introduktion til
undertekstningsfaget.
Dermed er retningslinjerne både til gavn for etablerede undertekstere og
undertekstningsfirmaer, der her får et håndfast bevis på, at undertekstning er en højt
specialiseret og kompleks oversættelsesdisciplin. Og for nye undertekstere, der gerne vil
undertekste på den måde, som de danske seere allerede er vant til og genkender som god
undertekstning. Det kan fx være sprogarbejdere og journalister, der undertekster videoer til
de sociale medier.
Men vigtigst af alt er slutbrugerne, altså seerne. Hvis alle, grønne som garvede, følger
retningslinjerne, får seerne undertekster af høj kvalitet, der åbner en verden af
fremmedsproget tv og film med alt, hvad der dertil hører af dannelse, fællesskab,
medborgerskab og underholdning.

Retningslinjerne er indgående beskrevet i dokumentet, der ligger frit tilgængeligt på https://undertekstning.dk/ 

Dansk Forfatterforening bakker officielt op om retningslinjerne. “Undertekster er Danmarks mest læste tekstmedie”, siger formand Morten Visby.

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte