Find oversætter

Dansk Forfatterforening fører sag mod Politiets Efterretningstjeneste og Rigsarkivet

Dansk Forfatterforeningen har på vegne af Arne Herløv Petersen fået fri proces til at føre sag mod PET og Rigsarkivet af Procesbevillingsnævnet.

15. maj 2019

Forfatterforeningen kræver, at PET anerkender, at det var uberettiget, at forfatter Arne Herløv Petersens dagbøger blev kopieret i fuldt omfang og gemt i forbindelse med en sigtelse mod ham tilbage i 1981. En sigtelse, der siden endte med tiltalefrafald. I 2010 afleverede PET dagbogs-kopierne til Rigsarkivet, hvor de i dag kan bruges af forskere og gøres tilgængelige for offentligheden, og Forfatterforeningen kræver, at de skal fjernes og destrueres eller afleveres til Arne Herløv Petersen.

De seneste syv år har Dansk Forfatterforening på vegne af Arne Herløv Petersen forsøgt at trænge igennem til myndighederne for at få dem i tale om sagen. Uden held.

”Det har været som at løbe ind i mur,” siger Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening, ”det er den lille mand mod store magtfulde, offentlige instanser. Derfor er det også en stor sejr for retsstatens principper, at vi nu har fået bevilliget fri proces. Fri proces fra staten til at føre en sag mod staten – på en enkelt forfatters vegne.”

”Det viser,” siger Morten Visby, ”hvor vigtig en rolle civilsamfundet spiller i forhold til at værne om basale retsstatsprincipper. Kun fordi der er en civil forening som Dansk Forfatterforening, der kan og vil gå hele vejen for en enkelt forfatters rettigheder, kan vi nu få prøvet en sag som denne ved domstolene.”

Dansk Forfatterforeningen har påpeget, at både Arne Herløv Petersens ophavsret og hans ret til privatlivets fred er blevet krænket. Civilstyrelsen gav dog afslag på fri proces i 2018, ligesom ombudsmanden har afvist at tage stilling til sagen.

Men Procesbevillingsnævnet har nu vurderet efter retsplejelovens paragraf 329, at sagen er af så overordentlig stor principiel betydning, at det er af væsentlig offentlig interesse at få den afklaret ved en domstol. Nævnet bevilliger kun fri proces til sager, som det vurderer, der er en vis sandsynlighed for at vinde.

Advokat Gitte Løvgren Larsen fra Sirius Advokater skal føre sagen for Dansk Forfatterforening og Arne Herløv Petersen. Hun er ved at udarbejde stævningen mod PET og Rigsarkivet, og forventer at sagen føres for Landsretten.

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte