Find oversætter

Dansk Forfatterforening har nu stævnet PET i sagen om Arne Herløv Petersens dagbog

Mandag d. 30. september indleverede advokat Gitte Løvgren Larsen på vegne af Dansk Forfatterforening, som mandatar for vores medlem Arne Herløv Petersen, stævning ved Københavns Byret mod PET og Rigsarkivet med påstand om destruktion eller sletning af de kopier af Arne Herløv Petersens dagbog på 1400 sider dækkende en periode på 9 år, som PET og Statens arkiver ulovligt er i besiddelse af.

 

2. oktober 2019

Danish Author’s Society has filed a law suit against the Danish Security and Intelligence Service (PET) and the Danish National Archives for the illegal possession of a copy of author Arne Herløv Petersen’s personal diaries. Read more here

 

Stævningen er en omfangsrig sag på 30 sider med 36 bilag, der dokumenterer den årelange korrespondance, der har fundet sted forud for sagens anlæg, siden Arne første gang i 2009 blev klar over, at PET havde en kopi af hans dagbog, som de havde givet adskillige forskere fra bl.a. PET-kommissionen adgang til at bruge og offentliggøre uddrag af.

De juridiske argumenter for at kopierne er ulovlige baseres i første omgang på ophavsmandens eneret til at offentliggøre og fremstille eksemplarer af sine værker som beskyttet i ophavsretsloven, EU-retten og Berner Konventionen. Vi gør også gældende, at kopieringen er en krænkelse af den grundlæggende ret til privatliv beskyttet i den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, blandt andet fordi der ikke ses at være noget lovligt grundlag for PET’s kopiering og den vedvarende besiddelse af dagbogen mere end 30 år efter PET opgav at rejse tiltale mod Arne Herløv Petersen i en straffesag.

 

 

Af formelle årsager er sagen indledt ved Københavns Byret, men vi har anmodet byretten om at henvise sagen til Østre Landsret som følge af sagens principielle natur.

Henvendelser fra pressen bedes rettet til Dansk Forfatterforenings formand Morten Visby på 5012 8724

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte