Find oversætter

Det betaler sig: Forfatter fik efterbetalt over 7.000 kr. i manglende royalty fra forlaget

En forfatter bad om DFF’s jurists bistand til at vurdere, om 2 års royaltyopgørelser fra et forlag var korrekte.

17. maj 2021

Juristen fandt fejl i forlagets opgørelser på adskillige punkter:

Den ordinære udgave var afregnet til nettoprisen – det rigtige prisgrundlag i kontrakten var udsalgsprisen, som gav 50 % højere royalty.

Billigbøger (7,5 %) var afregnet til bogklubsatsen (5%).

E-bøger var afregnet til 20 %, men der stod 25 % i kontrakten.

Efter forlagets egne oplysninger om de trykte oplag fremgik det endvidere, at der var solgt yderligere 700 billigbøger, som ikke var afregnet.

 

DFF’s jurist fremsendte korrigeret opgørelse til forlaget, som anerkendte og betalte. Dermed kunne sagen lukkes uden yderligere konsekvenser for forlaget.

Det betaler sig, at du tjekker dine opgørelser i forhold til kontrakten.

Hvis du har brug for juridisk rådgivning, kan du kontakte foreningens jurist Anne Koldbæk på jura@danskforfatterforening.dk.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte