Find oversætter

Det betaler sig II: Forfatter fik 4.200 kr. i royalty og rettighederne tilbage tre år efter udgivelsen

17. maj 2021

En forfatter henvendte sig til foreningens jurist. Det var 4 år siden, hans bog var udkommet og han havde aldrig modtaget hverken opgørelser eller betaling af royalty. DFF’s jurist sendte et varsel om ophævelse af forlagsaftalen til forlaget, da manglende betaling er væsentlig misligholdelse (kontraktbrud).

Det bevirkede, at forlaget faktisk fik lavet opgørelser for hele perioden og betalt den udestående royalty indenfor en uge. Dermed kunne forlagsaftalen ikke ophæves, men da forlaget syntes, salget havde været mindre end forventet, tilbød forlaget, at forfatteren kunne få alle rettighederne tilbage. Det sagde forfatteren ja tak til.

Forfatteren overtog også restoplaget fra forlaget mod at betale fragten. Bemærk, at forfatteren ikke var berettiget til at få hverken rettigheder eller restoplag tilbage, da forlaget havde betalt. Det var ikke noget, der stod i kontrakten, men en gestus fra forlaget.

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte