Find oversætter

Vil du være med til at videreføre en fantastisk skrivemulighed i Dansk Forfatterforening?

Vi søger nye facilitatorer til Kom og skriv onsdag aften.

24. november 2016

Kom og skriv søger nye onsdagsafviklere
Efter 3,5 år som facilitatorer for Kom og skriv har Malene Kirkegaard og Lea Carlsen Ejsing valgt at hellige sig andre (skrive)opgaver. Vi søger derfor til foråret to nye, der kan videreføre onsdagsskriveaftenerne i samme ånd.

Hvad er opgaven/rollen?
Sammen med din kollega skal du planlægge og fordele 14 onsdage i perioden februar-maj og 10 onsdage fra september-november. Dvs. du skal kunne være i Strandgade 6, Kbh. K mindst 7 onsdage i foråret og 5 onsdage i efteråret, hvor du i tidsintervallet 18-22 faciliterer skrivetid.

Din rolle er at håndtere tilmeldinger op til skriveaftenen, og på selve aftenen fungerer du som vært: Dvs. du står for indkøb af kage, laver kaffe og åbner kl. ca. 18, byder velkommen kl. ca. 18.30, laver et kort indledende inspirationsoplæg fra ca. 18.40-19.00, og skaber derefter en rolig ramme, således at deltagerne kan skrive uforstyrret ca. 2 timer. Aftenerne rundes af med kage og kaffe kl.21-21.30 og derefter lidt oprydning, som du ligeledes står for.

Honoraret er 17.500 kr. til deling mellem de to undervisere inkl. transport og kaffe-kage-indkøb pr. semester. Honoraret deles som udgangspunkt ligeligt, men afhængigt af hvem, der står for tilmeldinger og øvrig administration, så kan fordelingen aftales anderledes.
Aftalen laves for 1 år ad gangen med mulighed for forlængelse.

Ansøgning
Send en kort motiveret ansøgning med CV til df@danskforfatterforening.dk mærket Kom og skriv senest den 7. december 2016 kl. 9. Det er afgørende, at du selv er skrivende forfatter og har flere  udgivelser bag dig.

Har du spørgsmål til opgaven, så er du velkomment til at tjekke Kom og  Skriv’s Facbook-side  eller kontakte Malene Kirkegaard på tlf. 29903262

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte