Find oversætter

Foreningen Litteratour ruller igen

I 2020 ruller foreningen Litteratour atter ud i landet.

10. oktober 2019

Jaruplund Højskole har stillet sine lokaler til vores disposition i uge 44, og med arbejdstitlen Grænsepæle vil vi producere tekster og tegninger over et på forhånd fastlagt tema. Efterfølgende vil vi redigere materialet sammen til en illustreret bog.

Vi har gjort det før

I 2016 udgav vi ”Litterære løvebrøl”, et otte siders tillæg til Flensborg Avis. I 2017 udgav vi antologien ”Øst for Vesterhavet”, og i 2018 har vi givet anledning til udgivelsen af tre illustrerede børnebøger, der er kommet i store oplag.
Deltagelse i workshoppen bør være gratis for medlemmer af Dansk Forfatterforening, og vi arbejder for tiden på at skabe det fornødne økonomiske grundlag herfor. Når det er skaffet tilveje, vil vi åbne for ansøgninger om deltagelse.

Om foreningen Litteratour

Foreningen blev oprettet i 2012 med det formål at fungere som administrativ enhed. Foreningen har egne vedtægter og skal håndtere juridiske og økonomiske forhold uden at berøre medlemmernes privatøkonomi og uden at belaste forfatterforeningens sekretariat. Foreningen har med held arrangeret oplæsningsturneer over store dele af landet, afholdt workshops på højskoler, samarbejdet med lokale dagblade, foranlediget oplæsninger, foredrag, kreative kurser og bogudgivelser på diverse forlag.

Aktuel styregruppe

Lise Bock, Birgitte Bregnedal, Egon Clausen, Tove Krebs Lange og Ole Præstkær Jørgensen (Jaruplund Højskole). Associeret medlem: Amdi Silvestri, S-gruppen Dansk Forfatterforening. Bogholder Joan Møller, Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, Hald Hovedgaard.

 

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte