Find oversætter

Foreningen mener: Fremtidens biblioteker

26. november 2018

Kulturministeren og KL (Kommunernes Landsforening) har inviteret til debat om fremtidens biblioteker. Der har været afholdt fire møder med både biblioteksbrugere og ikke-brugere rundtomkring i landet, og Kulturministeriet har oprettet debatsiden ”Ordet er frit. Biblioteket er dit” på Facebook. Input fra debatmøder og Facebookside skal efter planen indgå i en kommende debat mellem ministeren, biblioteksvæsenet og kommunerne om fremtidens biblioteker.

Det fremgår ikke, hvordan kulturministeren har tænkt sig at inddrage andre interessenter i diskussionen  – bortset fra eventuelt at læse, hvad de skriver på Facebook. Det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt, hvis debatten skal munde ud i en ændring af biblioteksloven.

Bibliotekerne er ikke til for forfatternes skyld, men de er i allerhøjeste grad til for litteraturens skyld, og Dansk Forfatterforening har derfor en naturlig plads i diskussionen af en fremtidig bibliotekslov. Og foreningen er parat. Bestyrelsen har efter indstilling fra bibliotekspolitisk udvalg vedtaget et udspil, der opridser foreningens synspunkter i forbindelse med en eventuel lovrevision. Læs det her.

Dansk Forfatterforening vil arbejde for at få litteraturen, formidlingen og det danske sprog skrevet ind i biblioteksloven og samtidig understrege bibliotekernes rolle som et afgørende supplement til det kommercielle litteratur- og kulturudbud. Foreningen lægger desuden vægt på bibliotekernes lokale forankring og deres forpligtelse til at værne om ytringsfriheden.

 

Formidlingen er afgørende for et velfungerende biblioteksvæsen. Det er en central opgave for bibliotekerne at stimulere læselysten og en bred litterær horisont hos brugere i alle aldre og fra alle befolkningsgrupper. Det kræver først og fremmest, at der er faguddannet personale til at passe materialesamlingen og betjene både børn og voksne i bibliotekets åbningstid. Derudover bør bibliotekerne afholde kulturelle, kunstneriske og debatskabende arrangementer og give brugere tilbud om læsefællesskaber, blandt andet gennem læsegrupper samt dialog og læseanbefalinger på digitale medier.

Dansk Forfatterforening går ind for en ligestilling af analoge og digitale medier på bibliotekerne, men vil understrege, at vægtningen mellem papir og skærm skal ske ud fra formidlingsmæssige hensyn, ikke ud fra et ønske om hurtigst muligt at presse brugerne i en mere digital retning. I den forbindelse er det vigtigt, at der sker en videreudvikling af den digitale formidling på eReolen og andre platforme, så læseanbefalingerne ikke kun bliver styret af snævre algoritmer.

Dagens biblioteksvæsen har mange opgaver, også nogle hvor det ikke er litteraturen, der står i centrum. På den anden side er er ikke nogen anden institution, der har de samme redskaber til at arbejde for litteratur og læsning, og den opgave er vigtigere, end den har været længe.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte