Find oversætter

Foreningen mener: Om resultaterne af MeToo-undersøgelsen

14. januar 2021

I dag offentliggøres resultaterne af den rapport, som Dansk Forfatterforening i samarbejde med Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag har fået udarbejdet omkring omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed i samarbejdet mellem forlag og forfatterstand. Rapporten bygger på den undersøgelse, som blev sat i gang i kølvandet på efterårets store sexismedebat, “den anden MeToo-bølge”. Se pressemeddelelsen og flere detaljer om undersøgelsen her

De tre foreninger, Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag blev hurtigt enige om, at vi gerne i fællesskab ville have afdækket omfanget af krænkende seksuel opmærksomhed i vores branche. Vi bestilte derfor et advokatfirma, som allerede havde en del erfaring fra lignende undersøgelser, til at oprette en indberetningsordning, hvor der var mulighed for at indberette krænkende oplevelser under fuld anonymitet. Det er de indberetninger, advokatfirmaet efterfølgende har vurderet og konkluderet på i rapporten.

Da indberetningsperioden var afsluttet, var der indløbet i alt 72 indberetninger. En del af disse falder uden for undersøgelsens ramme, idet de f.eks. omhandler krænkende hændelser forfattere imellem eller internt blandt forlagsansatte, hvor undersøgelsen var afgrænset til at omhandle den potentielt problematiske kontaktflade mellem forlag og forfatterstand. I alt 30 indberetninger falder dog inden for rammen, og blot 18 af disse indberetninger vedrører oplevelser inden for de seneste 10 år.

 

 

 

Selvom hver enkelt indberetning naturligvis har sin egen individuelle alvor, konkluderer rapporten, at antallet og karakteren af indberetningerne ikke tyder på, at samarbejdet mellem forlag og forfatterstand lider af massive problemer med uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende adfærd. Det er der naturligvis grund til at glæde sig over.

Samtidig står det klart, at der er forfattere, der rent faktisk har været udsat for krænkende oplevelser, og selvom det drejer sig om isolerede hændelser, er det ikke acceptabelt. Derfor vil Dansk Forfatterforening arbejde videre med at få etableret et mere forpligtende branchesamarbejde til sikring af en sund kultur i kontaktfladen mellem forlag og forfatterstand.

Anne Sofie Hammer (næstformand) & Morten Visby (formand)

Se også pressens dækning i pressearkivet her og her

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte