Find oversætter

Foreningen mener: Påvirkningslov, fake news og ytringsfrihed

Justitsministiser Søren Papes nye lovforslag om ulovlig påvirkningsvirksomhed kan potentielt svække ytringsfriheden, mener Dansk Forfatterforening, der råder folketingets retspolitikere til at gentænke forslaget.

Af Morten Visby - 31. januar 2019

Folketinget behandler i øjeblikket justitsminister Søren Papes lovforslag om ulovlig påvirkningsvirksomhed såsom fake news. Baggrunden for lovforslaget er den angivelig øgede risiko for, at navnlig den russiske efterretningstjeneste vil forsøge påvirke f.eks. et dansk folketingsvalg. Lovforslaget vil gøre det strafbart at hjælpe en fremmed efterretningstjeneste med at påvirke den politiske beslutningstagning eller den almene meningsdannelse. En sådan hjælp kan ifølge lovforslaget bl.a. bestå i at sprede bestemte budskaber på de sociale medier.

Til trods for den prisværdige intention om at forsvare demokratiet og beskytte samfundsdebatten mod fake news og koordineret politisk spam på internettet, må Dansk Forfatterforening tage afstand fra lovforslaget. Vi må – i lighed med en lang række andre civile organisationer – tage afstand fra dette forslag, fordi det åbner mulighed for en kriminalisering af ytringer, som myndighederne ikke bryder sig om.

 

Nærlæser man forslaget, vil man ganske vist se, at det eksplicit ikke tilsigter at kriminalisere normal deltagelse i samfundsdebatten eller almindelig virksomhed som journalist eller forfatter. De konkrete definitioner af den strafbare påvirkningsvirksomhed er imidlertid så upræcise, at lovforslaget skaber stor uklarhed om, hvilke former for ytringer der eventuelt vil kunne retsforfølges. Dermed indebærer det en svækkelse eller potentiel underminering af ytringsfriheden.

Dansk Forfatterforening opfordrer derfor justitsministeren og Folketingets øvrige retspolitikere til at gentænke forslaget og overveje andre metoder til bekæmpelse af koordineret udenlandsk indblanding i den danske samfundsdebat på internettet.

 

/Morten Visby, fmd.

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte