Find oversætter

Forsinket udbetaling af biblioteksafgift

16. maj 2023

Lige siden – og lidt før – Slots- og Kulturstyrelsen første gang meddelte, at udbetalingen af biblioteksafgiften ville blive forsinket, fordi der endnu ikke foreligger nogen finanslov for 2023, har Dansk Forfatterforening naturligvis været i tæt dialog med styrelsen om problemet.

Vi har afsøgt forskellige muligheder for at begrænse problemet og har foreslået flere løsninger, bl.a. en acontoudbetaling, hvilket dog ikke har kunnet lade sig gøre inden for rammerne af lovgivningen. Der kan umuligt udbetales aconto, fordi støtteordningen er strikket sådan sammen, at man ikke kan vide, hvem der har ret til hvor meget, medmindre man udbetaler det fulde beløb, bl.a. på grund af bundgrænsen og de forskellige omfordelingsmekanismer. Med de lovkrav og tilsyn, Slots- og Kulturstyrelsen er underlagt, kan de simpelthen ikke gøre det aconto.

Efter den seneste melding om, at udbetalingen blev yderligere udsat, har Dansk Forfatterforening i stedet rettet henvendelse til kulturministeren i forsøg på at lægge politisk pres på problemstillingen. Vi har gjort opmærksom på, at biblioteksafgiften er den eneste nogenlunde stabile indtægt for rigtig mange i forfatterstanden. Og at selv relativt små beløb derfor indgår på en helt central måde i folks økonomier. Biblioteksafgiften er ikke bare nogle rare penge, man går og venter på. Den er en helt afgørende forudsætning for, at man kan få sit liv i litteraturen til at hænge sammen på årsbasis. For os handler det derfor om mere end en forsinkelse eller udsættelse. Det handler om skaberliv, der kan vælte. Derfor må og skal der findes en løsning snarest muligt.

Det falder uden for forfatterforeningens magtbeføjelser at tvinge regering og folketing til at vedtage en finanslov. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at få ministeren og politikerne til at forstå situationens alvor og konsekvenserne for os, der bliver ramt af den politiske hårdknude. Og det bliver vi ved med, indtil biblioteksafgiften er udbetalt.

/Morten Visby, formand Dansk Forfatterforening

Opdatering 25. april 2023: Efter at selve lovforslaget blev fremsat den 24. april 2023, hvor biblioteksafgiften indgår, har formanden for Dansk Forfatterforening skrevet til ministeren – igen – og bedt ham se på mulighederne for undtagelsesvist at bemyndige styrelsen til at udbetale det fulde beløb (aconto kan ikke lade sig gøre) allerede straks. Et bredt forlig + flertalsregering gør det overordentlig sandsynligt, at forslaget bliver vedtaget (15. maj/16. maj), og formanden argumenterer for, at ministeren i forventning herom kunne bemyndige udbetalingen dækket ind med, hvad ministeriet måtte have af rådighedsmidler. Samtidig har formanden for Dansk Forfatterforening skrevet til en række kulturordførere.

Opdatering 11. maj 2023: Hvis finansloven vedtages 16. maj, så vil opgørelsen for bøger blive sendt digitalt til alle tilmeldte dagen efter. På grund af banklukkedage i forbindelse med Kr. Himmelfart vil pengene først stå på modtagers konto 24. maj 2023. Dette forudsætter, at finansloven er endeligt vedtaget den 16. maj, hvis ikke vil en ny tidsplan blive meldt ud.

Opdatering 16. maj 2023: Finansloven er vedtaget og bibliotekspengene vil være tilgængelige på modtagernes konto den 24. maj 2023.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte