Find oversætter

Godt nytår!

Kære medlem

På vegne af hovedbestyrelsen vil jeg gerne ønske alle medlemmer godt nytår. 2018 bliver et år med en række brændpunkter for os. Et af de helt centrale emner bliver den kulturpolitiske diskussion af folkebibliotekernes rolle og formål. Den digitale biblioteksafgift er under indfasning, og noget tyder på, at tvisten om eReolen kunne nærme sig en løsning. På den baggrund er det stærkt presserende at tage hul på spørgsmålet om bibliotekernes rolle.

10. januar 2018

Bibliotekerne skal formidle litteratur
Som forfatterforening ønsker vi, at folkebibliotekerne bliver ved med at have fokus på litteraturen og formidlingen af den – både digitalt og på tryk. Vi ønsker, at folkebibliotekerne udbyder og promoverer dansk – og dansksproget – litteratur i fuld bredde, men med andre kuratoriske snit end de kommercielle udbydere. Vi bifalder, at ambitiøse biblioteksfolk ønsker at bruge verdens stærkeste offentlige biblioteksvæsen til at fremme integration, medborgerskab, frivillighedsaktivisme, nærdemokrati, digital dannelse og objektiv viden som modvægt til fake news. Men bibliotekerne skal først og fremmest kere sig om litteratur, bøger og læsning. Det er her, bibliotekerne virkelig kan løfte en opgave, ingen andre kan.

Ordentlige vilkår – også ved digitalt salg
Alt tyder endvidere på, at vi i 2018 vil se et bogmarked præget af stadig større kommerciel betydning af digitalt salg – ikke så meget ebøger længere, men podcast og lydbøger. Her er det naturligvis helt afgørende, at illustratorer, oversættere og forfattere sikres ordentlige vilkår, selvom de klassiske balancegreb i vores forlagskontrakter måske ikke længere er helt gearet til de nye salgsformer: Hvordan kan man få rettighederne til sin bog tilbage, hvis bogen aldrig rigtig bliver ‘udsolgt fra forlaget’, fordi den er overgået til print on demand? Hvordan kan man forholde sig til rimeligheden af en royaltysats, hvis det er uklart, hvad den skal beregnes af? Og hvilke rettigheder har man overhovedet, når man ikke længere leverer tekster til lærebøger, men til en portal, hvor ens bidrag kan indgå i alle mulige forskellige sammenhænge?

Vi er der for dig
I alle disse spor og flere til er Dansk Forfatterforening engageret i konkrete forhandlinger og drøftelser med de relevante med- og modspillere fra kommercielle aktører over embedsmænd til kulturpolitikere. Men der er én ting, der går på tværs af den måde, hvorpå vi arbejder med disse spor: Det politiske arbejde uden for selve foreningen er altid meget tæt knyttet til individuelle medlemssager: Når foreningen går i rette med et stort forlag eller en fremstormende internettjeneste, er det i meget høj grad på baggrund af input fra medlemsskaren i form af specifikke problemer og konkrete kontrakter. I 2018 vil det fortsat være absolut nødvendigt med input af den art. Især når det gælder de nye digitale forretningsmodeller og de ofte uskyldigt klingende opdateringer af almindelige forlagskontrakter, er det indsigten i medlemmernes individuelle forhandlinger og kontrakter, der gør, at foreningens repræsentanter ved, hvor det reelt brænder på. Så fortæl om situationen!

Personlig ser jeg frem til et 2018 fyldt med problemer og genvordigheder, hvoraf jeg tror, vi kan løse en hel del sammen.

Håber, at vi ses til medlemsfesten den 27. januar kl. 18. Der er mad og fri bar. Det koster 100 kr. at deltage, og det betales kontant eller via mobilpay i døren. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet på: df@danskforfatterforening.dk senest den 23. januar 2018.

Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte