Find oversætter

Har du modtaget opkrævning af bidrag til barsel? Læs her hvorfor du skal betale.

3. november 2021

I finanslovsforhandlingerne for 2021 blev politikerne enige om at forbedre mulighederne for, at selvstændige kan holde barselsorlov.

Ordningen finansieres ved opkrævning af bidrag fra alle, der har sin selvstændige virksomhed som hovederhverv, og som har en årsindkomst/resultat fra den selvstændige virksomhed, der overstiger 231.920 kroner. Bidraget på 1.225 kroner svarer til det bidrag, som arbejdsgivere betaler pr. fuldtidsansat. Reglerne herom fremgår af Barselsudligningsloven.

 

Der er tale om en kollektiv ordning, så man skal betale uanset om man har tænkt sig at benytte sig af ordningen eller ej.

Læs mere om, hvornår du kan få barsel som selvstændig:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-selvstaendige

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte