Find oversætter

Nu er Kom og skriv i gang igen!

Tag din computer og dit manuskript med i Strandgade onsdag aften i foråret 2018.

 

15. januar 2018

Inge-Helene Fly eller Iben Claces indleder med et kort inspirationsoplæg, derefter er der skrivetid, og aftenen rundes af med kaffe og kage.

Gratis for både associerede og ordinære medlemmer.

Tilmelding er nødvendig, senest 60 timer før til Inge-Helene Fly på ingehelene@live.dk

Kom og skriv løber fra 24. januar til 6. juni 2018. Find præcise datoer her: https://danskforfatterforening.dk/kommende-arrangementer/

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte