Find oversætter

Kontraktrådgivning i fredstid

Udvidet juridisk rådgivning – book tre kvarter alene med juristen til gennemgang af et par af dine kontrakter og afregninger.

2. oktober 2021

DFF’s jurist Anne Koldbæk kalder det ”kontraktstatus i fredstid” og det er et tilbud til dig, der ikke står i en akut forhandlingssituation om en kontrakt.

Pointen er, at du medtager en eller flere kontrakter og afregninger for allerede udgivne bøger, og så taler du med Anne om, hvad der har været godt og skidt i samarbejdet. Du får Annes råd om, hvordan det evt. kunne gøres bedre i kontrakter fremover. Det er også muligt, at du bliver opmærksom på rettigheder og vederlag i kontrakterne, som du ikke er klar over, du har. Anne ved også en hel del om digitale rettigheder, og vil også gerne tale med dig om, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse. Rådgivningen foregår naturligvis i fortrolighed.

Hvem kan ansøge?
Forfattere og illustratorer der har haft mindst 1, gerne flere, forlagsudgivelser.

Hvordan finder rådgivningen sted?
Anne tilbyder et personligt møde i DFF’s lokaler i Strandgade nr. 6 på Christianshavn. Rådgivningen kan dog også finde sted telefonisk, hvis det foretrækkes. Det er en forudsætning for rådgivningen, at kontrakter og afregninger medbringes på papir, eller ved telefonmøder forefindes/inscannes som pdf-filer eller word-filer og sendes pr. mail til Anne mindst to hverdage før mødet.

 

Hvornår finder rådgivningen sted?
Indtil videre er der afsat tid på tirsdage i lige uger i tidsrummet 16.30-19.15 (inkl. pauser).
Rådgivningen skal bookes på forhånd ved direkte aftale med Anne. Hold øje med hjemmesiden for flere datoer.

Ansøgning
Ansøgning sendes direkte til Dansk Forfatterforenings jurist Anne Koldbæk pr. e-mail – jura@danskforfatterforening.dk . Det er Anne, der afgør, om ansøgningen passer til tilbuddet.

Er der flere ansøgere, end der er afsat ressourcer til, så vil ansøgere, der har udgivet flere værker over en længere årrække og/eller, som ikke for nylig har fået kontraktrådgivning få fortrinsret.

Af hensyn til de afsatte tidsmæssige ressourcer vil rådgivningen tage udgangspunkt i et begrænset udvalg af dine kontrakter og afregninger.

OBS dette tilbud ophører med udgangen af 2021!

 

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte