Find oversætter

Krænkelse ved gratis tilgængeliggørelse fra undervisningsportal           

24. september 2018

Et medlem blev opmærksom på, at et værk, som medlemmet havde tilladt brug af bag log-on i en undervisningsportal, lå gratis tilgængeligt for alle på internettet i 14 dage.

 

Medlemmet fik ved juristens bistand 3.000 kr. i godtgørelse for krænkelsen, og fik ved samme lejlighed forlaget til at betale det aftalte honorar, som forlaget havde glemt at betale.

Husk at google dine titler jævnligt og tjekke op på, om du har fået korrekte afregninger fra forlaget.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte