Find oversætter

Moms eller ej – lovforslag i vente om moms på rettighedsvederlag (dog tidligst fra 2023)

18. november 2021

Skatteministeriet har tidligere i efteråret varslet fremsættelse af et forslag om ændring af momsfritagelsen for forfattervirksomhed og anden kunstnerisk virksomhed, så overdragelse af ophavsrettigheder fremover alligevel skal momses. Det vil i så fald bl.a. omfatte moms på royalties og rettighedsvederlag fra kollektiv forvaltning.

Lovforslaget er ikke fremsat endnu, men det har været i høring, og Dansk Forfatterforening har afgivet et ret omfattende høringssvar, som kan læses her.

 

Som det fremgår af vores høringssvar har vi en række bekymringer, men vi har også konstruktive forslag til at afbøde de negative effekter af den foreslåede lovændring. Vi henstiller bl.a. til, at der afsættes længere tid før ikrafttræden til at afdække konsekvenserne af forslaget og implementere den omfattende ændring af en 50-årig praksis for momsfritagelse.

Vi vil orientere via nyhedsbrevet og foreningens andre kanaler, når der er nyt i sagen.

Kontaktperson i Dansk Forfatterforening: Jurist Anne Koldbæk, ak@danskforfatterforening.dk

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte