Find oversætter

Når forlag kræver for vidtrækkende vilkår

Et større forlag havde udsendt en række enslydende kontrakter til flere forfattere på samme tid. Fem af dem henvendte sig hver især til Dansk Forfatterforening for at få juridisk rådgivning om nogle særligt vidtrækkende vilkår, som de ikke havde set før.

20. april 2022

Dansk Forfatterforening var af den opfattelse, at vilkårenes udformning gjorde, at kontrakten samlet set var urimelig vidtrækkende i rettighedsoverdragelsen for forfatterne og at dette ikke stod mål med udsigterne til et rimeligt vederlag. Dette meddelte vores jurist det pågældende forlag. Efter en dialog med forlaget blev vilkårene ændret for alle fremover, så kontrakten kom i balance og blev mere rimelig.

To af forfatterne valgte dog, efter individuel rådgivning hos juristen om kontraktens relevans for dem, at sige nej tak til kontrakten.
Husk: Du kan altid få individuel rådgivning om din kontrakt hos Dansk Forfatterforenings jurist på jura@danskforfatterforening.dk. Også selvom den individuelle rådgivning sker i fuld fortrolighed er det med til at løfte niveauet for dine kolleger.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte