Find oversætter

Når forlaget opsiger Illustrator – skal forlaget betale for det udførte arbejde

8. maj 2023

En illustrator var blevet ”fyret” af forlaget på en illustrationsopgave. Forlaget mente ikke at illustrationerne ”passede” til historien og forlaget tilbød illustrator at betale 50 % af det aftalte forskudshonorar. Afbrydelsen af samarbejdet kom uden forudgående varsel af eller drøftelse med illustrator.

Illustratoren var absolut ikke enig i forlæggerens vurdering af illustrationerne. Parterne var også uenige om, hvem der skulle have taget initiativ til at se på illustrationerne sammen tidligere i forløbet. Det var dog klart for begge parter, at samarbejdet ikke kunne fortsætte.

 

Da opsigelsen af samarbejdet var sket uden forudgående forsøg på dialog fra opdragsgiverens side, vurderede juristen at retten til at fastsætte betalingens størrelse lå hos illustratoren. Illustratoren mente at arbejdet var ca. 70-75% færdiggjort og derfor ønskede illustratoren et højere honorar end det af forlaget foreslåede. Sagen endte med et forlig på 60% af det aftalte forskudshonorar. Juristen hjalp således illustrator til at få 1500 kroner mere end forlaget foreslog.

Husk, at du som medlem altid skal søge råd og vejledning hos foreningens jurist på jura@danskforfatterforening.dk

 

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte