Find oversætter

Ny bestyrelse er valgt

Kampvalget er afgjort!

3. juni 2019

Bestyrelsesvalget faldt ud på følgende måde:

Sanne Udsen (valgt med 250 stemmer)

Kaare Øster (valgt med 239 stemmer)

Anne Sofie Hammer (valgt med 214 stemmer)

Christine Tjalve (valgt med 197 stemmer)

Kirsten Marthedal (valgt med 164 stemmer)

 

Suppleanter:

Stephanie Caruana (1. suppleant med 148 stemmer)

Lars Hauk (2. suppleant med 146 stemmer)

Stemmeprocenten ved bestyrelsesvalget var 35 procent (430 indkomne stemmesedler).

Vedtægtsændringerne blev vedtaget med stort flertal. Stemmeprocenten var 34 procent (415 indkomne stemmesedler).

§4 nyt stk. 6: 392 stemte for, 17 stemte imod.

§5 stk. 1: 411 stemte for, 3 stemte imod.

§8 stk. 3: 409 for, 4 imod, 2 blanke.

 

 

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte