Find oversætter

Pas på forlagenes podcast option!

Dansk Forfatterforenings jurist har via sin medlemsrådgivning bemærket et meget uheldigt formuleret vilkår i flere forlags kontrakter, nemlig: ”Forlaget har option på produktion af podcasts vedrørende Værket.”

20. april 2022

Støder du på dette vilkår i en kontrakt, så kontakt vores jurist, Anne Koldbæk, på jura@danskforfatterforening.dk.
Problemet er bl.a., at vilkåret kan vise sig at give meget vidtrækkende begrænsninger i forfatterens muligheder for at udfolde sit forfatterskab og sin offentlige profil i forbindelse med egne udgivne værker. Det skyldes, at ’podcast’ er meget udefineret som både genre og format.

Dansk Forfatterforening har kontaktet de forlag, som vi indtil videre har set anvende vilkåret. Flere af dem har allerede valgt at gå i dialog med foreningen om at ændre formuleringen, så den bliver mere målrettet og afgrænset i forhold til de konkrete podcastplaner, som forlaget kunne tænke sig at ville udnytte. Forfatterforeningen fortsætter dialogen med de pågældende forlag.

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte