Find oversætter

Problematiske forhold hos Forlaget Vandkunsten gennem flere år er kommet frem i lyset

Den 31. maj 2022 bragte Politiken en artikel med følgende overskrift ”Forfatterforeninger advarer mod forlag”. Artiklen er foranlediget af en retssag, som Danske Skønlitterære Forfattere netop har ført mod Forlaget Vandkunsten ved forlægger Søren Møller Christensen. Sagen og artiklen er efterfølgende omtalt i flere andre medier.

8. juni 2022

Sagen handlede om manglende betaling af royalties for 2 bøger udgivet i 2018 og 2020, som der ikke var indgået skriftlige forlagskontrakter om. Forlaget mødte ikke op i retten og blev dømt som udebleven til at betale en af forfatteren skønsmæssigt opgjort royalty på 72.000 kroner. Efterfølgende måtte sagen også en tur i fogedretten, før der blev betalt. Der var således tale om flere gentagne tilfælde af forsøg fra forfatterens side på at få lavet aftaler med forlæggeren om betaling for de solgte bøger, herunder med rettens mellemkomst, som alligevel ikke blev overholdt. Der blev først betalt, da næste skridt var tvangsauktion over forlæggerens private ejendom.

Dansk Forfatterforenings formand Morten Visby har udtalt sig til artiklen i Politiken om, at Dansk Forfatterforening gennem mindst 8 år hvert år har oplevet adskillige medlemmer søge rådgivning i foreningen om samme type problemer med Forlaget Vandkunsten. Dansk Forfatterforening har i forbindelse med konkrete sager i 2014 opfordret forlaget til fremover at sørge for skriftlige forlagsaftaler og til at blive bedre til at kommunikere med og overholde deadlines over for forfatterne.

 

 

I maj 2020 måtte DFF sende en sag om manglende betaling af royalties til ekstern inkasso før forlaget betalte. Sagen blev dengang omtalt med forlagets navn i vores nyhedsbrev til medlemmerne.

I artiklen i Politiken udtaler forlægger Søren Møller Christensen bl.a. ”Der findes tilfælde, hvor der ikke er lavet skriftlige aftaler, og hvor jeg ikke altid har kunnet holde de aftaler, jeg har indgået, fordi der ikke har været penge i kassen”. På forespørgsel om, hvorvidt der er flere forfattere, som forlaget ikke har betalt det, forlaget skylder dem, udtaler Søren Møller Christensen: ”Det kan jeg ikke sige noget om.”

På baggrund af den samlede erfaring med Forlaget Vandkunsten kan vi nu konkludere, som udtalt af Morten Visby til Politiken: ”Der er helt klart et mønster i det”.

Medlemmer af Dansk Forfatterforening der får tilbudt at udkomme hos Forlaget Vandkunsten, har udestående royalty hos forlaget eller har andre spørgsmål vedrørende bøger udgivet af Forlaget Vandkunsten, kan kontakte DFF’s jurist Anne Koldbæk for rådgivning. Skriv til Anne på jura@danskforfatterforening.dk .

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte