Find oversætter

Retssag førte til forlig om det fortsatte forlagssamarbejde

Dansk Forfatterforening har ført en retssag for en forfatter mod et forlag. Forfatteren har stadig forlagskontrakter med forlaget, og derfor var den rigtige løsning i sagen et forlig mellem parterne ved rettens bistand. Der blev indgået et kompromis på de beløbsmæssige krav, og forlaget erklærede sig enig i, at den grundlæggende loyalitetsforpligtelse også gælder for forlagets markedsføring af forfatterne.

22. maj 2017

Dansk Forfatterforening fører retssager for medlemmer i det omfang, det er nødvendigt.
Men selv når sagen når til forelæggelsen for dommeren, kan den rigtige løsning være et forlig formidlet via retten. Et forlig indebærer selvfølgelig et kompromis, hvor begge parter giver sig, men netop dette kan være olie på vandene i det fortsatte samarbejde mellem parterne.

 

 

 

Ved juridisk bistand til vores medlemmer bestræber vi os altid på at finde den rette løsning for medlemmet.

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte jurist Anne Koldbæk på ak@danskforfatterforening.dk

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte