Find oversætter

Sælg dine bøger og læs op ved Julebogmarked!

30. oktober 2017

Den 9. december 2017  kl. 11-14 afholder vi Dansk Forfatterforenings Julebogmarked på Hovedbiblioteket i Krystalgade. I år placerer vi os i den eksisterende læserstrøm på Hovedbiblioteket, og trækker på bibliotekets betydelige PR-kræfter. Dansk Forfatterforenings Julebogmarked ligger mellem BogForum og jul og tids nok for publikum fil at købe den unikke boggave som ‘hende der har alt’ ikke vidste at hun ville blive glad for.

Mange intimscener
Der vil være mange scener rundt om i huset med oplæsere fra L, S og F. BU vil fortrinsvis oplæse på scenerne på bibliotekets 2. etage.

Salgsområde
Salg af bøger vil foregå på nederste etage i et dedikeret salgsområde. Her er borde opstillet, som vi kan anvende til salg af vores bøger. Der er stole til os, så vi ikke skal stå op hele tiden.

NB: Når du er på scenen eller lytter til en oplæsning modtager en af dine kollegaer betaling for dig, så det vil være en god ide at skrive priser og MobilePay-nummer ved dine bøger så kollegaen kun skal sikre sig, at transaktionen er gået igennem.

Tre muligheder for deltagelse
Der vil være mulighed for at sælge dine bøger uden at læse op, mulighed for at læse op uden at sælge dine bøger og mulighed for både læse op og sælge dine bøger.

Du bestemmer.

Vi tager udgangspunkt i, at du vil begge dele. Send os nogle linjer hvis du ønsker noget andet.

Hvad kræver det af dig?
Meld dig til, mød op med dine bøger og/eller læs op.

Ved tilmeldingen har vi brug for følgende:
Portrætbillede og en kort beskrivelse af dig selv, et par linier om, hvad (hvis) du vil læse op, samt hvor meget plads til dine bøger, du ønsker i salgsområdet.

Send dette til nedenstående mailadresse inden den 1. november 2017. NB: Hvis vi bliver så mange, at vi må sige nej til nogle, vil først-til-mølle princippet gjort gældende.

Hovedbiblioteket sørger for PR i deres blad og på deres digitale platforme samt alt det praktiske; stiller kantine/garderobe til rådighed og byder på en vand og en sandwich.

Der er ikke tale om yderligere honorering.

Tilmelding på: johanottosen@gmail.com

Vi ser frem til et brag af en begivenhed med sprudlende oplæsninger, kollegialt samværd og vores signerede bøger i favnen på gæsterne.

Med venlig hilsen
Julebogmarkedudvalget:

Johan Ottosen (S), Inge Duelund Nielsen (BU), Frank Egholm (F). René Sandberg (L).

Illustration: Tea Bendix

 

2004 - 2021 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte