Find oversætter

Større viden om vilkår på vej

16. marts 2023

Dansk Forfatterforening har indledt et samarbejde med Danmarks Statistik i regi af Dansk Kunstnerråd vedr. undersøgelse af forfattere, oversættere og illustratorers vilkår. Undersøgelsen vil bl.a. forsøge at få belyst, hvordan den danske forfatterstand er stillet, når det gælder (syge)dagpenge, barsel, pension og pensionsgrundlag mv.

Vidensgrundlaget har længe været mangelfuldt på dette område, og det vil undersøgelsen kunne råde bod på og give os større indsigt og bedre handlemuligheder i fremtiden. Undersøgelsen forventes at blive igangsat i løbet af foråret/sommeren 2023. Al data anonymiseres, og Danmarks Statistik er underlagt strenge krav til datasikkerhed. Der er tale om en kvantitativ undersøgelse, hvor datagrundlaget består af biblioteksafgiftsmodtagere over en vis beløbsgrænse, modtagere af arbejdslegater fra

Statens Kunstfond de seneste 10 år samt medlemsskaren i de to forfatterforeninger.  Vi har i den forbindelse opdateret vores datapolitik: https://danskforfatterforening.dk/vores-struktur/datapolitik/

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte sekretariatschef Sara Strand på ss@danskforfatterforening.dk

Dansk Forfatterforening har fra og med 2023 genindmeldt sig i Dansk Kunstnerråd

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte