Find oversætter

Støt retten til vederlag for undervisningskopiering!

EU er pt. i de sidste og afgørende forhandlinger om rækkevidden af en undtagelse for uddannelsesinstitutioners kopiering af bl.a. litterære tekster og læremidler. I februar 2018 udbetalte Copydan Tekst og Node ca. 350 mio. kr. i kopivederlag til danske og udenlandske forlag og forfattere. Det er penge, som investeres i nye udgivelser, og som derfor er vigtige for den fremtidige produktion af især læremidler.

20. maj 2018

Den europæiske forfatterforening (EWC), som Dansk Forfatterforening er medlem af, har i samarbejde med andre europæiske rettighedshaverorganisationer startet en underskriftsindsamling med følgende budskab, som vi opfordrer alle forfattere, oversættere og illustratorer til at underskrive. Videresend derfor gerne i dit netværk.

 

 

“Vi ønsker, at lærere, elever og studerende fortsat skal have adgang til uddrag af alle former for litteratur i forbindelse med deres uddannelse, men med respekt for skaberne af de pågældende værker. Vi støtter derfor tekstautorernes, illustratorernes og forlagenes ret til at få vederlag for brugen af deres værker. At berøve dem muligheden for disse legitime vederlag vil skabe ubalance i hele det kreative økosystem og skade produktionen af alsidigt kvalitetsindhold. Den foreslåede undtagelse for “undervisningsbrug” i Artikel 4 af det kommende EU-direktiv om reformer af ophavsretten bør derfor sikre et sæt balancerede rammer for brugen af litteratur i undervisningssammenhæng til fordel for såvel brugere som rettighedshavere. Europa må sikre et bæredygtigt grundlag for produktionen af nyskabende, alsidig og lokal litteratur, så fremtidige generationer kan få den bedst mulige uddannelse.”

 

Underskriv her: https://www.contentforeducation.org/sign

 

 

 

2004 - 2022 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte